Viktória Maxinová

Viktória Maxinová

„Túžba po večnej mladosti a kráse. Na stene visí Dorianov nepoškvrnený obraz a pod ním mŕtvy starec s vyžitou tvárou. Aké aktuálne – v dnešnom čase honby za mladosťou a krásou!“

Jeden rok ďaleko od skľučujúceho Londýna, jeden rok zasvätený štúdiu – bez zhýralostí, záväzkov a rozptyľovania sa nežným pohlavím. Vstal, strčil si noviny pod pazuchu a doširoka sa na nich usmial. Čo také by sa mohlo stať?

„Sebakriticky priznávam, nežijem, ako sa patrí, ako sa odo mňa očakáva, ani ako očakávam sám od seba. Je naozaj najvyšší čas vstúpiť si konečne do svedomia. Ale, preboha, ako, keď ani len netuším, kde ho momentálne mám?!“

Skutočné príbehy dokážu nalákať množstvo zvedavcov. Reálne príbehy zo života človeka, spovede z jeho hriechov či radosti cudzieho života dokážeme prežívať ako naše vlastné. Tak si teda spolu so Susannah poďte prežiť jej mesiac šialenstva.

Kniha je pre nás milovníkov všetkým. Lieči zranenú dušu, stáva sa najvernejším spoločníkom i najoddanejším priateľom. Čo však v prípade, keď... „Smrť číha na stránkach starých nenápadných kníh...“?

Všetci manipulujeme. Denne a seba navzájom. Vedome i nevedome s cieľom pomôcť či ublížiť. Myšlienka získania moci nás inšpiruje a ovláda. Nechceme byť manipulovaní, chceme ovládať!

Človek je vo svojej najhlbšej podstate tvor mierumilovný, obetavý a nezištný. Počas sériovej výroby sa však udialo pár omylov... Podstata stratila význam, mierumilovnosť nahradila nenávisť, obetavosť si podala ruku s chamtivosťou a nezištnosť s vypočítavosťou. Na svet sa dostal nový prototyp človeka.

Duša a myseľ sú jediné, ktoré nám nedokáže nik odcudziť. Všetky tajné zákutia a hriechy, radosti aj spomienky ukrývame pred svetom tam, kde patria len nám. Stane sa však, že myseľ pochybí, duša sa roztriešti a nastáva chaos.

Šialenstvo, zúfalstvo i žiadostivosť. Čierne odtiene smiechu – pochabá láska.

Zmysel života nás niekedy oň dokáže aj pripraviť. Túžba za naplnením cieľa, za užitočnosťou svetu a potrebou lásky dokáže byť šialená. Rovnako tak ako sám človek.

Strana 5 z 8