Človek je vo svojej najhlbšej podstate tvor mierumilovný, obetavý a nezištný. Počas sériovej výroby sa však udialo pár omylov... Podstata stratila význam, mierumilovnosť nahradila nenávisť, obetavosť si podala ruku s chamtivosťou a nezištnosť s vypočítavosťou. Na svet sa dostal nový prototyp človeka.

Zverejnené v Strach