Recenzie kníh od A po Z

V tejto sekcii nájdete všetky doteraz publikované recenzie na knihy, chronologicky zoradené podľa dátumu pridania, aby vám nič neušlo.

Ponúkame recenzie na knižné novinky, ale aj staršie tituly. Vďaka neustále rastúcemu počtu recenzentov vám vieme ponúknuť obsah knihy stručne, nezávislo a hlavne zaujímavo, vďaka čomu si určite vyberiete tú správnu.

Aké su naše knižné recenzie?

Naše recenzie sú tak akurát dlhé, nestranné, nie nudné, miestami dokonca až vtipné. Dbáme nato, aby sme vám predstavili obsah recenzovanej knihy len v takej miere, aby ste sa dokázali rozhodnúť a zároveň neprišli ani o zrnko pôžitku z čítania.

Dúfame, že si aj pomocou našich recenzií vyberiete tú správnu knihu, vrátite sa znova a znova, až sa stanete jedným z našich verných čitateľov. Veľa zážitkov pri knihe vám praje tím čítaj.to!

nedeľa, 17 február 2019 18:00

Ohyb rieky

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Sedieť pri rieke a ticho načúvať jej toku. Sedieť pri rieke a pozorovať jej miestami pokojnú, miestami dravú hladinu. Sedieť pri rieke a túžiť po splynutí s tečúcou vodou, zžiť sa s ňou a spoznať jej tajomstvá.

Zmení sa niečo, ak to nie je rieka, čo vnímame, čo túžime spoznať? Čo ak to, čo nám tečie pred očami, nie je mohutný prúd vody, ale o nič menší prúd života? Možné odpovede prináša v najnovšom románe dobre známy slovenský autor Peter Holka. Tečúca rieka v Ohybe rieky však nereprezentuje život jedinca, resp. len jedného človeka, ale ide o prózu, ktorá približuje životné peripetie hneď troch generácií mužov, otcov a synov.

Ide o prózu, ktorá približuje životné peripetie hneď troch generácií mužov, otcov a synov.

Okrem krvi, ktorá im koluje v žilách, ich spája prostredie, s ktorým sú spätí a množstvo iných spoločných čŕt. Názov románu naznačuje, že autor nechce vytvárať kroniku, ktorá zachytí podrobnosti z rodinných životov naprieč generáciami, ide skôr o fragmenty – ohyby rieky – ktoré istým spôsobom poznamenali a pozmenili ďalšie smerovanie protagonistov – zmenili smer toku.

„Tá rieka života by sa nemala nikdy definitívne prerušiť. Aký zmysel by inak malo všetko ľudské pechorenie? Všetko ohromné úsilie predchádzajúcich generácií, našich otcov, starých a prastarých otcov, až kamsi po jaskynných ľudí, čo vyliezli u noci čias na svetlo. Nijaký.“

Samotný dej je literárnou mystifikáciou rozdelenou do troch častí, v ktorých nás traja rozprávači oboznamujú so svojimi výhrami i prehrami. V prvej časti sa dozvedáme o pobyte starého otca Štefana Holku na nútených prácach v Nemecku počas 2. svetovej vojny. Jeho rozprávanie je akoby determinované situáciou, v ktorej sa ocitol. Život sa mu redukuje na prežívanie, v ktorom dostávajú voľný priechod pudy a ich uspokojenie. Zároveň premýšľa a komentuje vzniknuté pomery. Hoci ide o hraničnú situáciu, Holka dokáže rozprávanie prešpikovať množstvom vtipných narážok a bonmotov. Komická je už situácia, v akej rozprávanie začína. Starý otec – rozprávač – je totiž po smrti a okrem spomínania dokáže s humorom reagovať na všetko, čo sa okolo neho odohráva.

Rozprávanie prešpikované vtipnými narážkami a bonmotmi.

„... ostane tu môj syn Janko s nevestou Irenkou a ich dcérka a moja vnučka Elenka aj ich syn a môj vnuk Peter. Ten to raz všetko pravdivo zapíše, rozumie sa, ak sa stane tým Fowlerom a nie niekým iným, napríklad doktorom, pretože niekedy sme aj tým, čím vôbec nechceme byť.“

Druhú časť chronologicky tvorí rozprávanie jeho syna Petra. Už je dávno po vojne, no režim, v ktorom sa vďaka príbehu ocitáme, má iné, nemenej ľahké úskalia. Vytvára sa pred nami pavučina vzťahov, v rámci ktorej spoznávame bežného človeka svojej doby. Počas čítania sa vám opakovane pred očami zahompáľa obľúbený háčik autorskej mystifikácie. Posledná časť je rozprávaním najmladšieho v rade hrdinov Ohybu rieky, starnúceho spisovateľa tráviaceho voľné chvíle so svojom mladou partnerkou. Počas chvíľ zaháľania sa sám raz spochybňuje, raz si dodáva sebavedomia, raz kypí životom a inokedy je zas otrávený. Pritom veľa premýšľa a veľa sa miluje.

„Nech mi však hovorí ktokoľvek a argumentuje čímkoľvek, svoj život si ukradnúť nedám; nikto ma nepresvedčí, že som žil zbytočne, nebodaj úplne zbytočne. Nie, nežil som zbytočne ani ja, ani moja generácia. Ale na to, aby niekto aspoň ako-tak pochopil predchádzajúce obdobie, treba aj dobrú vôľu, čistú myseľ a najmä k nemu treba pristúpiť bez predsudkov, bez pohŕdania a bez nenávisti, lebo nenávisť všetko zastiera či zahmlieva.“

À propos, sex. Ten je v knihe prítomný vrchovatou mierou a v rôznych podobách, nech ide o ktoréhokoľvek z rozprávačov. Niekedy ide o zaujímavé dobrodružstvo, inokedy o všednú povinnosť. Dôvody sú rôzne. Inštinkty, láska, žiadostivosť, bezmocnosť... Sex jednoducho patrí k životu, nevynímajúc ten literárny, nemôžem sa však ubrániť pocitu, že množstvo sexuálnych scén pôsobí samoúčelne a neproduktívne. Akoby len zapĺňal miesto. V živote/v knihe? To nechám na vás.

V prístupe k životu je Holka fér.

Jednotlivé časti románu sú prerušené tromi pomerne krátkymi intermezzami, v ktorých sú zaznamenané spomienky žien, ktoré vstupovali do životov hlavných protagonistov a viac či menej s nimi prežívali ich radosti i poklesky. Intermezzá pritom často pôsobia všedne, od spomínania babky na prežitý život, cez rodičovské starosti a recepty matky, až po mailovú korešpondenciu spisovateľovej mladej lásky Zuzky. Napriek spomínanej všednosti sú to možno najdôležitejšie časti románu.

V prístupe k životu je Holka fér. Nič nám nepodsúva, nič nám nenaznačuje, o ničom nás nepresviedča. Rozpráva len príbehy 20. storočia a necháva na nás, aby sme si urobili obraz a názor sami. Môžeme na jeho postavy ukazovať prstom, môžeme sa im smiať, môžeme ich súdiť a pohŕdať nimi. Nesmieme však pri tom zabúdať na to, že sa vlastne smejeme sebe samým, poukazujeme na svoje vlastné hriechy a pohŕdame vlastnými pokleskami. Takí sme a taký je život. Zaujímavý vo svojej banálnosti. Vždy iný a vždy rovnaký. Ak je riekou osud ľudstva, tak naše životy sú len drobnými ohybmi tejto rieky. Ohyby vždy rovnaké a vždy iné. Ohyb rieky Petra Holku stojí za preskúmanie.

Ďaľšie informácie

  • Meno autora: Peter Holka
  • Národnosť: slovenská
  • Knihu vydalo: IKAR
  • Počet strán: 240
  • Dátum vydania: nedeľa, 01 január 2017
  • Žáner: ostatné
  • ISBN: 9788055156842
Čítané 730 krát

Napíšte komentár