Recenzie kníh od A po Z

V tejto sekcii nájdete všetky doteraz publikované recenzie na knihy, chronologicky zoradené podľa dátumu pridania, aby vám nič neušlo.

Ponúkame recenzie na knižné novinky, ale aj staršie tituly. Vďaka neustále rastúcemu počtu recenzentov vám vieme ponúknuť obsah knihy stručne, nezávislo a hlavne zaujímavo, vďaka čomu si určite vyberiete tú správnu.

Aké su naše knižné recenzie?

Naše recenzie sú tak akurát dlhé, nestranné, nie nudné, miestami dokonca až vtipné. Dbáme nato, aby sme vám predstavili obsah recenzovanej knihy len v takej miere, aby ste sa dokázali rozhodnúť a zároveň neprišli ani o zrnko pôžitku z čítania.

Dúfame, že si aj pomocou našich recenzií vyberiete tú správnu knihu, vrátite sa znova a znova, až sa stanete jedným z našich verných čitateľov. Veľa zážitkov pri knihe vám praje tím čítaj.to!

pondelok, 25 január 2016 14:17

Luteráni

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Táto útla knižočka je plná intímnych výpovedí a životných postojov mnohých výrazných slovenských osobností. Čitateľom sa zdôverujú so svojimi názormi na duchovné, náboženské alebo kultúrno-spoločenské otázky...

Slovenská spisovateľka a novinárka Ivana Havranová v knihe Luteráni vnímavo podanými otázkami predostiera celkom iný, nepoznaný pohľad na známe tváre slovenského kultúrneho života. V knihe odznievajú výroky osobností, z mnohých spomeniem mená Milan Lasica, Kamil Peteraj, Ľubomír Feldek, Milan Kňažko, Peter Jaroš a ďalší. Autorka zámerne vybrala známych hercov, spisovateľov, hudobníkov, a teda tváre pohybujúce sa v umeleckej sfére. Ich spoločnou črtou totiž je, že svoje názory na duchovno väčšinou reflektujú zo svojho umeleckého, tvorivého pohľadu, umenie je pre nich akoby odrazom Boha. Hľadajú ho v poézii, hudbe, vo filme. Z tohto pohľadu sú ich svedectvá a myšlienky naozaj inšpirujúce.

„Boh je anonymný, pýtate sa ho a on akoby neodpovedal. Predstavte si, že by bol konkrétny. Tým by poprel vlastnú podstatu, ľudia by ho zožrali, stala by sa z neho inštitúcia. Tajomstvo Boha je vôbec najväčšie, aké existuje, a práve preto nám dáva také neohraničené možnosti ako a kde ho hľadať. Emanuel Rádl, veľký český filozof, povedal: Boh nie je. Ale vládne.“

Boha hľadajú v poézii, hudbe, vo filme...

Ich spoločným znakom je aj to, že sa hlásia k luteránskej viere. Havranová čitateľov oboznamuje s tým, ako luteránstvo formovalo ich vzťah k Bohu v ranom detstve aj počas života. Z jednotlivých stránok možno vycítiť, že osobnosti na evanjelictvo nazerajú zo širokej historickej perspektívy. Samozrejme, viera im bola vštepovaná v domácom prostredí a väčšinou sa im spája so zážitkami z detstva, z návštev kostolov, z výchovy starými rodičmi. Kladú však dôraz na to, že doma nachádzali množstvo podnetov na slobodné rozvíjanie ducha, vzdelávanie sa, tvorivú umeleckú činnosť.

Evanjelictvo považujú za dôležité z hľadiska šírenia osvety a obrody. Evanjelickí kultúrni dejatelia, ako sú napríklad štúrovci, sa totiž významne podieľali na buditeľských, národnostných aktivitách, podporovali kultúru a vzdelanosť. Jednotliví umelci si tento fakt jasne uvedomujú. Zaujímavé sú napríklad myšlienky občianskej aktivistky a novinárky Silvie Ruppeldtovej v otázke protestantizmu, ktorý je najvýznamnejšie spojený s reformátorom Martinom Lutherom. Protestantizmus totiž vníma ako neprestajný vzdor a protest proti úpadku humanizmu, čo považuje za jeden z rysov protestantskej viery.

Evanjelictvo šírilo osvetu, kultúru a vzdelanosť...

Otázky, ktoré svojim respondentom kladie Ivana Havranová o ich duchovnom svete, sú veľmi osobné a intímne. Z toho vyplýva aj povaha niektorých odpovedí, vyhýbanie sa priamym vyjadreniam alebo zľahčovanie. Preto sú niektoré rozhovory obohacujúcejšie, iné menej. Podaktorí pomerne jasno sformovali svoje predstavy o podstate Boha, nebáli sa nazrieť do zákutí svojej duše a vyjaviť svoje pocity. Životnú energiu čitateľ načerpá z nesmierne pozitívne naladenej slovenskej herečky Evy Márie Chalupovej. Rovnako pozoruhodné sú aj postoje moderátora Romana Juraška, podľa ktorého majú ľudia potrebu rásť v materiálnom zmysle slova, pričom na svoj duchovný rast zabúdajú.

„Som veľký fanúšik vedeckého pokroku, teším sa z každého nového poznatku, ktorý nám umožňuje pochopiť, ako funguje svet, v ktorom žijeme. Zároveň za všetkým vidím istú supervíziu. Napríklad sa mi páči teória veľkého tresku, ktorá vysvetľuje vznik časopriestoru. Otázka pre mňa ale znie, čo stálo za veľkým treskom, čo bolo tým spúšťačom a čo bolo pred touto samotnou udalosťou. Prečo sa zrazu všetky potrebné komponenty, ktoré boli v pravekej polievke, pospájali a vytvorili niečo také komplexné a neuveriteľné, ako je život samotný?“

Otázky autorky smerujú do hĺbky...

V knihe však nenazeráme len do vnútra osobností. Spôsobom kladenia otázok a formuláciou myšlienok vyráža na povrch aj autorkin subjekt. Havranová pôsobí ako senzitívna, duchovne zrelá autorka, ktorá svoje myšlienky navyše pôvabne štylizuje. Aktívne reaguje na postoje osobností a jej otázky smerujú do hĺbky. Čitateľ postrehne jej silnú citovú a osobnú zaangažovanosť do témy a veľký záujem o duchovno.

Kniha je určená čitateľom, ktorí majú chuť nazrieť na známe osobnosti z inej, konzumnou spoločnosťou potláčanej perspektívy. Ľudia totiž majú tendenciu slávnych ľudí vidieť skreslene, stereotypne. Dielo je tiež akýmsi autorkiným výkrikom, reakciou na panujúci materializmus v spoločnosti a snahou poukázať na omnoho podstatnejšie otázky, ktoré často potláčame do úzadia.

Ďaľšie informácie

  • Meno autora: Ivana Havranová
  • Národnosť: slovenská
  • Knihu vydalo: Marenčin PT
  • Počet strán: 160
  • Dátum vydania: streda, 01 január 2014
  • Žáner: ostatné
  • Poznámka: Kniha obsahuje intímne výpovede známych slovenských osobností
Čítané 872 krát

Súvisiace položky (podľa značky)

Viac z tejto kategórie: « Bosorka Nigellissima »

Napíšte komentár


A teraz musíme zistiť, či nie ste robot, spam, scam atď. Na pokračovanie doplňte puzzle. Váš citaj.to team.