Recenzie kníh od A po Z

V tejto sekcii nájdete všetky doteraz publikované recenzie na knihy, chronologicky zoradené podľa dátumu pridania, aby vám nič neušlo.

Ponúkame recenzie na knižné novinky, ale aj staršie tituly. Vďaka neustále rastúcemu počtu recenzentov vám vieme ponúknuť obsah knihy stručne, nezávislo a hlavne zaujímavo, vďaka čomu si určite vyberiete tú správnu.

Aké su naše knižné recenzie?

Naše recenzie sú tak akurát dlhé, nestranné, nie nudné, miestami dokonca až vtipné. Dbáme nato, aby sme vám predstavili obsah recenzovanej knihy len v takej miere, aby ste sa dokázali rozhodnúť a zároveň neprišli ani o zrnko pôžitku z čítania.

Dúfame, že si aj pomocou našich recenzií vyberiete tú správnu knihu, vrátite sa znova a znova, až sa stanete jedným z našich verných čitateľov. Veľa zážitkov pri knihe vám praje tím čítaj.to!

pondelok, 09 november 2015 09:52

Ako stopy v snehu

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Milan Rúfus patrí medzi najvýraznejšie osobnosti slovenskej modernej poézie. Zaslúžil sa o to najmä morálnym a humanistickým posolstvom svojich básní a jednoduchosťou jazyka, v dôsledku čoho je prístupný širokým čitateľským vrstvám.

Posledná zbierka, ktorú Rúfus uverejnil pred svojou smrťou, nesie názov Ako stopy v snehu. V zbierke skĺbil viacero tematických okruhov týkajúcich sa staroby, podstaty ľudského bytia, lásky k domovu, prírode či Bohu. Ako stopy v snehu sú osobnou výpoveďou plnou životných právd, svedectiev, postojov, ale aj modlitbou, vďakou a existenčnou úvahou. Rúfus sa v básňach prejavuje ako zástanca tradičných pozitívnych hodnôt a kresťanských princípov lásky, dobra, pokory a vďačnosti.

Už prvé básne s názvom Moje dni či Stopy v snehu evokujú v čitateľovi pocit, že Rúfus očakáva blížiacu sa smrť a je plne zmierený s jej nezvratnosťou. V prvej chvíli sa môže zdať, že básne umierajúceho muža budú prekypovať sentimentom a trpkosťou. Naopak. Básne vbudzujú dojem, že Rúfus bol vnútorne vyrovnaný a hĺbavý básnik, plne si uvedomujúci vzácnosť a čaro života, čo dokumentuje konkrétnymi, pozitívne ladenými básňami.

Rúfus sa zveruje so svojimi najvnútornejšími pocitmi

„Povedz mi, ja sa nebránim samote ani biede, čím bol môj život? – Hľadaním. Hľadaním odpovede. Ibaže ústa tajomstva nie sú až také zdielne. Čím bol môj život? Trvalým úžasom z Božej dielne. – “

Zbierku možno po obsahovej stránke rozdeliť na dve časti. Cyklus básní s názvom Záhadný vzorec bytia predstavuje akýsi prierez Rúfusovým životom, sú plné zážitkovosti, intímnych okamihov a obohatené o autorovo citlivé nazeranie na svet. Autor sa čitateľovi zveruje so svojimi najvnútornejšími pocitmi, ktoré vyjavuje na povrch v pôsobivých metaforách.

Básne sú preniknuté osobnými, prírodnými či náboženskými motívmi

V Básni Na konci prázdnin vyzdvihuje podmanivé krásy rodného kraja a prírody, ktorá ho dôverne obkolesovala na každom kroku, zatiaľ čo báseň Tichý zázrak materstva je ódou na jeho matku ospevuje ju úchvatnou metaforou „studňa plná živej vody“. Všetky básne sú preniknuté osobnými, prírodnými či náboženskými motívmi, na prvý pohľad pôsobiace ako klišé, avšak obsahovú hĺbku nemožno v Rúfusových básňach spochybniť.

„Kto je to človek? Bože, čo tu bolo otázok, na ktoré sa odpovie len tichom. A tak tu žije osamelé sólo v priestore medzi bytosťou a medzi živočíchom. Jak hracia karta: v hornej polovici anjel a v dolnej – a v dolnej diabol. ,Aký hráč hrá s touto kartou?´ spytuje sa básnik. Raz na krajíčku radosť a raz plač.“

Zamýšľa sa nad ľudským bytím, vyznáva sa Bohu...

V cykle Dar i bremeno síce rezonujú útržkovité obrazy z autorovho osobného života, no tieto básne majú najmä výrazné filozofické a duchovné rozpätie. Rúfus sa v nich zamýšľa nad ľudským bytím, nad tým, kam smerujeme, akú hodnotu má náš život, vyznáva sa Bohu a s vďakou a pokorou prijíma svoj osud, ponára sa do vlastnej duše a skúma zákonitosti ľudskej povahy. V jeho reflexiách možno zároveň nájsť množstvo kontrastov a paradoxov, ktorými text osviežuje a natíska otázky o zmysle ľudskej existencie. Básnické prostriedky zase zvýrazňujú sugestívnosť a náladovosť básní a svedčia o Rúfusovom bohatom vnútornom svete.

Zbierka Ako stopy v snehu si vyžaduje vnímavého čitateľa a má široký tematický rozmer. Rúfus je tiež čitateľsky prístupný, hlboké myšlienky vyjadruje jednoduchou štylizáciou viet. Vzhľadom na to, že sa uchyľoval ku kompozične jednoduchej skladbe viet, môžu básne chvíľami pôsobiť mierne infantilne, v komplexnosti sú obsahovo priezračné, poskytujúce málo priestoru pre viacrozmernú interpretáciu. Možno však práve ľahká interpretovateľnosť, jasné myšlienkové, morálne a duchovné posolstvá či apelovanie na pozitívne kresťanské hodnoty majú zásluhu na tom, že Milan Rúfus patrí k najobľúbenejším slovenským literátom. 

Ďaľšie informácie

  • Meno autora: Milan Rúfus
  • Národnosť: slovenská
  • Knihu vydalo: Slovenský spisovateľ
  • Počet strán: 61
  • Dátum vydania: štvrtok, 01 január 2009
  • Žáner: poézia
  • Poznámka: Posledná zbierka, ktorú Rúfus napísal pred svojou smrťou v roku 2009
Čítané 3214 krát

Napíšte komentár


A teraz musíme zistiť, či nie ste robot, spam, scam atď. Na pokračovanie doplňte puzzle. Váš citaj.to team.