Recenzie kníh od A po Z

V tejto sekcii nájdete všetky doteraz publikované recenzie na knihy, chronologicky zoradené podľa dátumu pridania, aby vám nič neušlo.

Ponúkame recenzie na knižné novinky, ale aj staršie tituly. Vďaka neustále rastúcemu počtu recenzentov vám vieme ponúknuť obsah knihy stručne, nezávislo a hlavne zaujímavo, vďaka čomu si určite vyberiete tú správnu.

Aké su naše knižné recenzie?

Naše recenzie sú tak akurát dlhé, nestranné, nie nudné, miestami dokonca až vtipné. Dbáme nato, aby sme vám predstavili obsah recenzovanej knihy len v takej miere, aby ste sa dokázali rozhodnúť a zároveň neprišli ani o zrnko pôžitku z čítania.

Dúfame, že si aj pomocou našich recenzií vyberiete tú správnu knihu, vrátite sa znova a znova, až sa stanete jedným z našich verných čitateľov. Veľa zážitkov pri knihe vám praje tím čítaj.to!

pondelok, 20 apríl 2015 17:11

Jazyk majstrov

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Majster sa učí od majstrov. Ak chcete byť aj vy majstrami slova, Ján Kačala vám ponúka krátky prehľad toho, čo by ste sa od iných jazykových akrobatov mohli naučiť.

Na úvod však treba hneď poznamenať, že dielo Jazyk majstrov nie je klasickou populárno-náučnou literatúrou, skôr sa dá zaradiť k tej echt náučnej. Ján Kačala, alebo teda prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc., ho napísal akademickým jazykom, teda sa nečíta úplne jednoducho. Tým nechcem nikoho odradiť, iba vysloviť odporúčanie, že je určené prevažne ľuďom, ktorí sa o jazykovedu zajímajú trochu hlbšie – či už študenti slovenčiny, ľudia, ktorí sa jej profesionálne venujú, ale pokojne aj takí, ktorým je táto téma blízka a síce nemusia, ale chcú sa naučiť niečo nové.

„Na naplnenie uvedených požiadaviek pri tvorbe verejného textu sa všeličo dá istotne osvojiť ešte počas školskej jazykovej prípravy každého mladého človeka, ale to ešte stále nie je všetko. Z druhej strany totiž dobre vieme, že dar jazyka môže mať a aj má i neštudovaný človek: aj ten sa vie vyjadrovať neobyčajne presne, jadrne a zaujímavo; svedčia o tom mnohí ľudoví rozprávači...“

Rozmýšľali ste niekedy nad tým, ako vzniklo slovné spojenie „mať niečo za lubom“ a čo je to vlastne ten lub?

Kniha je rozdelená do niekoľkých častí. V úvode autor vysvetľuje dôvod vzniku tejto knihy. Následne sa venuje niekoľkým rôznym, často diskutovaným javom, akými sú prechyľovanie/neprechyľovanie ženských priezvisk, hovorené i písané prejavy v slovenských médiách, no vysvetľuje napríklad aj vznik zaužívaných frazeologizmov. Rozmýšľali ste trebárs niekedy nad tým, ako vzniklo slovné spojenie „mať niečo za lubom“ a čo je to vlastne ten lub? Podľa autora má slovenčina ako jazyk svoje zaužívané zvyky a pravidlá, ktoré však v praxi nie sú nijakým spôsobom merateľné. Hovorí o príkladoch, kedy tisíckrát opakovaná chyba prestáva byť chybou i o konkrétnych príkladoch, ktoré najlepšie vystihuje príslovie, že i majster tesár sa niekedy utne.

Určite sa dozviete veľa nových vecí, no opäť pripomínam, že ide o jazykovednú príručku, ktorá sa venuje slovenčine na najvyššej úrovni, takže pre bežného používateľa jazyka môžu byť niektoré názory prezentované (a aj podložené) v knihe trochu, povedzme, prehnané. Napríklad ja osobne som sa príliš nestotožnila s názorom, že zahraničné ženské priezviska by sa v slovenčine mali prechyľovať (tzn. ukončovať príponou -vá/-ová), rovnako ako slovenské. Samozrejme, táto téma je na dlhšiu diskusiu s rôznymi možnými pohľadmi, ktoré sa v knihe rovnako snaží vysvetliť i Ján Kačala.

Bola som milo prekvapená, koľko šikovných autorov na Slovensku máme, a predsa sa o nich veľa nevie.

„Myslíme si, že jazykové chyby v literárnom diele môžu a majú pôsobiť náznakovo a nemusia byť hromadné a nemusia zahrnúť celý jazykový systém a že by sa skôr mali vyhýbať tým oblastiam, kde celospoločenské povedomie chyby nie je také pevné, kde teda ide o citlivé normy a kodifikácie. Sme presvedčení, že literárna kultúra má šíriť dobro v celej jeho rozmanitosti a že jazykové dobro nemá z tohto vejára vypadnúť.“

Najpodstatnejšou časťou knihy sú ale konkrétne príklady jazyka majstrov. Jazykové osobnosti sú podľa Kačalu ľudia, ktorých vyjadrovanie je na najvyššej úrovni a vo svojom diela Jazyk majstrov sa osobitne venuje rôznym jazykovým osobnostiam a ich dielam. Mená ako Martin Kukučín, Milan Rúfus či Štefan Moravčík asi nikoho neprekvapia, ale čo taká Mária Bátorová, Juraj Šebesta či Karol Kepeller a iné? So zahanbením musím priznať, že mne nič nehovorili, preto som bola milo prekvapená, koľko šikovných autorov venujúcich sa širokému spektru literatúry na Slovensku máme, a predsa sa o nich veľa nevie. Niektoré z opisovaných diel ma skutočne zaujali a hneď som ich zaradila do svojho „reading listu“.

Čo ma prekvapilo ešte väčšmi ako výber interpretovaných diel, bol spôsob, akým autor jednotlivých autorov a ich diela rozoberal. Nie je dôvod na obavy, že konkrétne diela nepoznáte. Jednak sú rozanalyzované vždy do najmenších detailov, ale tiež sa texty zaoberajú skôr formou, než obsahom diela. Autor pri každom diele vyratúva jednotlivé jazykové prostriedky, ktoré v ňom boli použité a dokresľuje to vždy množstvom príkladov. Texty rozkladá na drobné a poukazuje na všetky náležitosti, ktorými dané diela oplývajú.

Prečo si nerozšíriť obzory či nezopakovať to, čo ste sa kedysi povinne učili, no z hlavy vám to už vyfučalo, i takýmto spôsobom?

Do tretice, prečo je táto kniha určená skôr profesionálom v oblasti slovenčiny a ľuďom so skutočnou záľubou v nej než amatérom? Popri jednotlivých prvkoch, ktoré sú v dielach analyzované, sa neraz vyskytujú i poznatky z literárnej teórie i slovenského jazyka a odborné výrazy, ktoré si laik môže často len domýšľať (rovnako to bolo aj mojom prípade, a to si dovolím tvrdiť, že ma táto téma dosť zaujíma). Na druhej strane, človek sa učí každým dňom, tak prečo si nerozšíriť obzory či nezopakovať to, čo ste sa kedysi povinne učili, no z hlavy vám to už vyfučalo, i takýmto spôsobom?

Analýza jednotlivých diel v Jazyku majstrov je zaujímavá, ale na čítanie, ktoré nie je vyslovene zamerané na učenie, podľa môjho názoru zbytočne zdĺhavá. Zároveň však pri takomto obšírnom analyzovaní jednotlivých diel môžeme vidieť, koľko námahy dá autorovi napísať knihu tak, aby bol jej jazyk adekvátny a zároveň zodpovedal pravidlám slovenčiny. Teda, mal by. Pri čítaní niektorých súčasných slovenských paperbackových románov (a že sa mi ich v ostatnom čase dostalo do rúk nemálo!), by sa autor asi len chytal za hlavu...

Ďaľšie informácie

  • Meno autora: Ján Kačala
  • Národnosť: slovenská
  • Knihu vydalo: Spolok slovenských spisovateľov
  • Počet strán: 172
  • Dátum vydania: streda, 01 január 2014
  • Žáner: ostatné
Čítané 1027 krát

Napíšte komentár


A teraz musíme zistiť, či nie ste robot, spam, scam atď. Na pokračovanie doplňte puzzle. Váš citaj.to team.