Recenzie kníh od A po Z

V tejto sekcii nájdete všetky doteraz publikované recenzie na knihy, chronologicky zoradené podľa dátumu pridania, aby vám nič neušlo.

Ponúkame recenzie na knižné novinky, ale aj staršie tituly. Vďaka neustále rastúcemu počtu recenzentov vám vieme ponúknuť obsah knihy stručne, nezávislo a hlavne zaujímavo, vďaka čomu si určite vyberiete tú správnu.

Aké su naše knižné recenzie?

Naše recenzie sú tak akurát dlhé, nestranné, nie nudné, miestami dokonca až vtipné. Dbáme nato, aby sme vám predstavili obsah recenzovanej knihy len v takej miere, aby ste sa dokázali rozhodnúť a zároveň neprišli ani o zrnko pôžitku z čítania.

Dúfame, že si aj pomocou našich recenzií vyberiete tú správnu knihu, vrátite sa znova a znova, až sa stanete jedným z našich verných čitateľov. Veľa zážitkov pri knihe vám praje tím čítaj.to!

štvrtok, 02 október 2014 18:19

Premeny židovskej Bratislavy

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Sme bezdomovci. Sme podnikatelia. Sme vážení občania, vyhnanci aj emigranti. Sme matky, ktorým zavraždili synov. Sme deti za železnou oponou. Sme manželia bez žien, babičky bez vnúčat. Sme členovia politických strán, sme prenasledovaní režimom… Sme Židia!

Kvalitný dokumentárny film ma vie vždy potešiť a pokiaľ ide o historický dokument, za jeho najzaujímavejšiu časť považujem autentické zábery. Preto ma kniha Premeny židovskej Bratislavy svojím obsahom priamo nadchla. Je to pozoruhodná literatúra faktu, majstrovská kompilácia svedeckých výpovedí bratislavských Židov o povojnovom období.

„..lepšie je mať problémy a starosti a žiaľ, ako sa ráno zobudiť a mať úplne prázdno.“ (Žena/rok narodenia: 1924/zápis v archíve č.20)

Kniha je rozdelená na tri hlavné časti, z ktorej každá ponúka iný pohľad na problematiku židovstva v danom období. Prvá časť knihy, Bratislava (a Židia) po roku 1945, je mojou najobľúbenejšou. Autor nám pomocou archívnych zápisov prináša odpovede na otázky, ktoré by nám nikdy ani len nenapadlo sa spýtať. Napríklad, kto sa po vojne postaral o nádherné viechy v okolí Bratislavy, keď ich nemeckí majitelia – vinohradníci boli nútení opustiť? Majú hladujúce nemecké deti, deti nepriateľov, nárok na prídel mlieka? Kam ubytovať ľudí, ktorí prežili koncentračný tábor a chcú sa vrátiť do svojich bytov? Aký postoj zaujímajú Slováci voči Židom a Židia voči neistej politickej situácii či voči sebe navzájom?

„Ľudia, ktorí sa pred rokmi odvracali od nás, nás s obdivom zdravili... nastala zase doba prevracania kabátov.“ (Muž/rok narodenia: 1928/zápis v archíve č.77)

Autor nás nenútenou formou oboznamuje so židovskou problematikou a nenápadne nás vťahuje nielen do danej doby, ale priamo do životov zúčastnených. Nahliadame do ich myšlienkových pochodov, keď sa rozhodujú, či sa stanú „viditeľnými“, alebo „neviditeľnými“ príslušníkmi židovskej komunity. Či emigrujú, zmenia si mená, alebo uzavrú sobáš z rozumu s nežidovským partnerom. Stávame sa svedkami ich strachu o budúcnosť a hľadíme na ich vnútorný boj, ktorý zvádzajú pri dileme o politickej príslušnosti.

„Ja som tak verila v ten socializmus, jak trafená. Ja som skutočne myslela, že, že to bude skutočne všetko tak, jak sa hovorí a tak som verila, že po tom pogrome som ešte chodila na stranícke schôdze v Topoľčanoch, kde na mňa tak zazerali, pretože vám môžem povedať, že dvakrát na mňa pluli, raz Židia, že som vstúpila do strany a raz katolíci, že som vstúpila do strany, viete, takže to bolo také. A ja som tam napriek tomu chodila, napriek tomu som to verila...“ (Žena, rok narodenia 1928/zápis v archíve č.16)

Druhá časť, Židovská náboženská obec, nám rozpovie o tom, aké ťažké muselo byť pre židovskú komunitu prechovávať svoje tradície a udržiavať vieru pri živote, kedy nielen nepokojná doba, ale aj ich samotná vnútorná roztrieštenosť bola pre komunitu hrozbou.

„...keď sa stretnú dvaja Židia, obhajujú najmenej tri názory.“ (Peter Salner)

Dozvedáme sa o každodenných problémoch židovského spoločenstva, akými boli zabezpečovanie kóšer mäsa či nájdenie vhodných priestorov pre spoločný rituálny kúpeľ žien. Autor nás taktiež oboznamuje s vtedajšími mocenskými náladami, ktoré komunitu zožierali zvnútra. Prikladá aj zaujímavý prepis listu, ktorý židovský spolok zaslal vtedajšiemu prezidentovi Zápotockému so žiadosťou o prehodnotenie príplatkov za kóšer mäso.

Tretia kapitola, Do Izreaela (a inde), je priblíženie doby z pohľadu židovských emigrantov. Táto časť je už doplnená aj o emailovú komunikáciu so žijúcimi emigrantmi. Spolu s poslednou kapitolou, Pokračovanie (namiesto záveru), vytvára skvelú bodku za týmto majstrovským dielom.

Premeny židovskej Bratislavy je útla kniha, plná dobových fotografií vynímajúcich sa na kvalitnom kriedovom papieri. Napriek malému počtu strán autor do nej zapracoval nespočetne veľa zaujímavých informácií, ktoré sú podávané pútavou formou a sú tak prístupné aj laickej verejnosti.

Mňa osobne si autor získal nielen precíznosťou, s akou pre nás vybral a pripravil mozaiku zaujímavých faktov, ale aj spôsobom, akým sa čitateľovi sám prihovára. Peter Salner je držiteľ niekoľkých akademických titulov, no nebojí sa priznať, že možno nie všetkému dokonale rozumie. Pozastavuje sa nad informáciami zo zachovaných zápisníc a korešpondencií a hovorí:
„Baví ma uvažovať, čo v týchto zdanlivo suchých textoch je myslené vážne, kedy ide o ústupok moci alebo o ukážku absurdného židovského humoru. Niektoré formulácie, pokiaľ nepredstavujú bezmyšlienkovité ,prerieknutie sa´ si totiž nedokážem vysvetliť inak. Ale možno je všetko inak a ja len nechápem ľudí a dobu, kedy som síce už žil, ale ako dieťa ju nepoznal a nevnímal očami zodpovedného činovníka komunity.“

Dejepis nikdy nepatril medzi moje obľúbené predmety. No ak by sa stredoškolské učebnice len spolovice stali tak pútavým čítaním, akým boli pre mňa Premeny židovskej Bratislavy, môj vzťah k tomuto predmetu by bol dnes určite iný.

„... vzal som si ponaučenie z histórie, že ľudia sú neponaučiteľní...“ (Muž/rok narodenia 1936/zápis v archíve č.66)

Ďaľšie informácie

  • Meno autora: Peter Salner
  • Národnosť: slovenská
  • Knihu vydalo: Marenčin PT
  • Počet strán: 172
  • Dátum vydania: utorok, 01 január 2008
  • Žáner: ostatné
Čítané 1721 krát

Súvisiace položky (podľa značky)

Napíšte komentár