Nahlásiť komentár

Milá Martina, to že čokoláda a cukríky boli nedostatkový tovar som si ja nevymyslela, ale bolo to napísané priamo v knihe (na strane 15, 7 riadok zhora) aj spolu s konkrétnymi značkami výrobkov. V recenzii sú názvy značiek zámerne vynechané vzhľadom na to, že sa nemôže robiť reklama na žiadnu značku.
A najdôležitejšie: my píšeme recenzie na knihy, na to ako autor vnímal tú dobu a čo si on o tom myslí. Neskúmame pravdivosti prípadne nepravdivosti faktov z nejakého historického obdobia.
Ďakujem