Nahlásiť komentár

Milá pani Zuzana Švecová!
Zo srdca Vám ďakujem za recenziu antológie - čítanky. Napísali ste ju s citom pre poéziu, pre jej rozličné podoby, navyše, je v nej porozumenie a rezonancia s procesom, v akom kniha vznikala. Nezabudli ste na editorskú, archívnu prácu a ani na edičné poznámky, zdanlivo okrajové, ale pri tomto type publikácie ťažiskové. Vystihli ste zmysel knihy. Keď som ju pripravovala, netušila som, ako bude prijatá, ale verila som, že básne poetiek vyvolajú ohlasy. Mimoriadne si cením Váš výber ukážok, pretože takto (aj pre mňa) zažiarili v novom svetle. Vďaka tomu, že dokážete priblížiť zážitok z čítania, prežívania poézie, sa atmosféra obrazov a veršov šíri ďalej. Ďakujem za seba a aj za vydavateľstvo Aspekt.
Andrea Bokníková