Jana Solánská

Jana Solánská

Skôr než spánok na bárke ma odnesie,

do tmy šepkám prosbu tichú,

modlitbu plachú,

nech túžba hriechom nie je.

Strana 8 z 8