Deti sú radosť, ale aj obrovská starosť. Obzvlášť tie, ktorým poslušnosť nie je úplne najbližšia, rady sa vzpierajú a robia naprieky. Podobá sa to aj na vaše dieťa? A hľadáte riešenie? Obráťte sa na najlepšieho pomocníka v tejto situácii  túto tenkú knižku.

Zverejnené v Pre deti

Zvolaním „Bodaj by!“ vyjadrujeme naše želanie, aby sa niečo splnilo. Zvyčajne býva myslené skôr negatívne a namierené na ostatných, nie na nás samých. „Bodaj bi!“ potom môžu niektorí chápať ako jeho mäkkšiu verziu. Iní si to zas rozložia na drobné: „Bodaj, bi!“ Záleží ozaj len na tom, ako sa na túto knižku pozriete.

Zverejnené v Humor

Niektoré zvyky – občas im nadávame do konvencií – sa na škodu všetkých strán (ne)šikovne obchádzajú. Pretože sme slabí. Takto predostretý svet Moniky Kompaníkovej uvrhne hlavnú hrdinku Jarku do prostredia, v ktorom matky nechcú byť matkami, babky zase babkami a prežijú len najsamostatnejší. Lenže osamostatniť sa v tomto prípade znamená zostať sám.

Zverejnené v Dráma