Niekedy sa pristihnem v chvíli, keď zisťujem, že niečo, čo mi je aspoň na prvý pohľad dôverne známe, mi je v skutočnosti na míle vzdialené. Marína. Povinne sa o nej všetci učíme v školách. Hovoria nám, že je to najkrajšia ľúbostná báseň v slovenskej literatúre. A predsa, myslím si, že ohromná väčšina ľudí ju pozná v súčasnosti, ako sa hovorí, z druhej ruky.

Zverejnené v Klasika