Nesmúťte nad rozliatym mliekom. Každý má občas nejaký problém, každý má z niečoho strach a každý ho občas nezvláda. Usaďte sa radšej pohodlne do kresla a otvorte zbierku básní od Petra Gregora. Určite si nájdete aspoň jednu, ktorá vystihuje vaše melancholické či zádumčivé pocity a momentálnu životnú krízu. Ťažkú či smutnú situáciu možno báseň o niečo uľahčí, pretože Gregorova poézia je plná ironického pohľadu na svet, humornosti a nadľahčenia takýchto krízových a ťažkých situácií.

Zverejnené v Humor

„Sebakriticky priznávam, nežijem, ako sa patrí, ako sa odo mňa očakáva, ani ako očakávam sám od seba. Je naozaj najvyšší čas vstúpiť si konečne do svedomia. Ale, preboha, ako, keď ani len netuším, kde ho momentálne mám?!“

Zverejnené v Humor