Prenesme sa do čias renesancie. Skúsme nielen čítať, ale začať renesančne myslieť. Zamýšľať sa, spoznávať, učiť sa. Ako? Jednoducho. Eseje !

Zverejnené v Filozofia