Vojna. Strach. Smrť. Nacistické Nemecko. To všetko sa spája v jednej knihe, ktorej dej sa točí okolo malého dievčatka. Aký život mala nemecká rodina počas vojny? Pre nikoho to nebolo ľahké, pretože smrť si nevyberá.

Zverejnené v Dráma

Vojna je strašná vec. Každý v nej o niečo bojuje, ale víťazom nie je nik. Sú len zničené krajiny, mestá, ulice a domy. Zlomení, utrápení ľudia s jedinou túžbou – prežiť. Mnohým dokonca tento cieľ chýba. Rôzne pohľady na vojnu spája spoločný menovateľ – subjektívne zachytenie udalostí. Jedno také stvárnenie prináša Zlodejka kníh.

Zverejnené v Dráma

Po rozlúčke so Zlodejkou kníh ostalo v mojej duši prázdno. Preto som sa musela so Zusakom a jeho slovami stretnúť opäť. Bolo mi jedno, aký to bude príbeh, aké budú postavy a či to bude rovnaký pôžitok ako predtým. Šepkajúc Poslovi: „Prosím, nesklam ma,“ som si ho odnášala domov.

Zverejnené v Dobrodružné

Nie som človek, ktorý by ľahko podľahol nátlaku reklám. No Zlodejka kníh sa mi do rúk dostala práve preto, že na mňa vyskakovala z každého rohu. Chcela som vedieť, či je ten obrovský rozruch okolo nej niečím podmienený, alebo je len prázdnou nafúknutou bublinou.

Zverejnené v Dráma