Fit pre život je spoločný výtvor manželov, ktorí sa snažili o objasnenie zásad správneho stravovania a tým prispeli nielen k redukcii váhy, ale hlavne k zachovaniu toho najcennejšieho, čo máme – nášho zdravia.

Zverejnené v Filozofia