piatok, 23 september 2016 16:54

Život Mesiáša: Ústredné udalosti zo židovského pohľadu

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)

Mnohým akosi nepostačuje to, čo sa dá o Ježišovi nájsť v Biblii, a preto hľadajú rôzne spôsoby, ako urobiť jeho príbeh viac uveriteľným a možno aj racionálnejšie vysvetliteľným. Ale väčšinou, ak nie vždy, robia títo hľadači pravdy jednu zásadnú chybu – zabudnú sa poradiť so židom.

V našej kultúre koluje nespočetne veľa výrokov, podobenstiev a poučiek, ktoré nachádzajú svoj zdroj v Biblii. Často ich vnímame skôr esteticky – Ježiš sa zastal obyčajnej prostitútky, aké odvážne gesto; Ježiš zomrel na kríži za to, čomu veril, aké povzbudzujúce; Ježiš to a Ježiš tamto, aké inšpiratívne... Z Ježišovho príbehu sa stáva dokonalý materiál pre facebookové fotky s motivačnými citátmi. Povrchne vnímané epizódky z Nového zákona, kedy sú vyzdvihované iba morálne ľahko rozpoznateľné činy, majú v tomto smere naozaj obrovský potenciál.

No často nám uniká skutočné pozadie toho, prečo sa Ježiš správal tak, ako sa správal. Táto kniha, verte mi, vrhne na niektoré notoricky známe udalosti zo života Krista tak prenikavé svetlo, že sledovanie novozákonných filmov na Veľkonočné sviatky už nikdy nebude iba príjemným relaxom, ale aj pasovanie sa so zložitou teologickou krížovkou.

Poznanie tohto židovského pozadia bolo k dispozícii, ale väčšinou ho cirkev asi od 4. storočia skoro úplne ignorovala.

Čo by ste povedali na to, že slávna príhoda s cudzoložnicou, ktorej sa Ježiš zastal, bola viac o dodržaní právnych záležitostí Mojžišovho zákona, než o prostom milosrdenstve? Samozrejme, aj Kristov prejav lásky a pochopenia tu má svoje miesto, ale až potom, čo sa nikto nemal k tomu, aby prvý hodil kameňom.

Podľa Mojžišovho zákona ten, kto je obžalovaný z cudzoložstva, môže byť odsúdený a popravený na základe svedectva dvoch alebo troch svedkov. Farizeji týchto svedkov museli mať, lebo tvrdili, že cudzoložnica bola pristihnutá pri čine. A práve tí dvaja alebo traja svedkovia, ktorých svedectvo by malo dotyčnú odsúdiť na smrť, majú prví hodiť kameňom. No nesmú byť previnení rovnakým hriechom ako odsúdená. Toto všetko vyplýva z trinástej a sedemnástej kapitoly piatej knihy Mojžišovej. Ježiš si to všetko uvedomoval. Rovnako aj to, že ho farizeji potrebujú nachytať pri protirečení Mojžišovi, aby mohol byť po mnohých neúspešných pokusoch jednoznačne označený za bohorúhača. Čo urobil Ježiš?

„Pán Ježiš povedal vo vzťahu k Mojžišovmu zákonu, že keď dvaja alebo traja svedkovia nie sú vinní tým istým hriechom, majú hodiť prví kameňom. Jeden po druhom odchádzali, čo znamenalo, že neboli nevinní, čo sa týkalo toho hriechu.“

Ježiš neospravedlnil jej hriech, ale odpustil jej ho.

Cudzoložnica zostala sama a Ježiš sa jej spýtal: „,Žena, kde sú? Nikto ťa neodsúdil?´ Odpovedala: ,Nikto, Pane!´ Nato povedal Ježiš: ,Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a odteraz viac nehreš.´“ Ježiš hriešnici jej previnenie odpustil, no v súlade s Mojžišom ho právne odsúdil. Núka sa povedať, že aj milosrdenstvo bolo vykonané, aj Mojžišov zákon zostal celý.

A práve táto príhoda dokonale ilustruje to, čím sa zaoberá celá kniha. Doktor Arnold G. Fruchtenbaum (mimochodom narodený na Sibíri po tom, čo jeho otca prepustili z komunistického väzenia) sa zaoberá evanjelizáciou židovského národa. Je zakladateľom Ariel Ministries, pomocou ktorých sa snaží šíriť osvetu o židovských reáliách panujúcich v období Ježišovej činnosti na Zemi a o právnych záležitostiach stojacich za samotným procesom jeho odsúdenia. Kniha prehľadne a veľmi zrozumiteľným spôsobom sumarizuje všetko, o čom má misia Ariel Ministries byť.

Dozvedáme sa, prečo Ježiš niekedy zakazoval hovoriť o jeho zázrakoch a niekedy zasa nie. Prečo niektoré zo zázrakov boli vykonané tak ako boli. Ako farizeji porušili zvyky a vlastné zásady iba preto, aby mohli Ježiša odsúdiť. A čo je najzaujímavejšie, prečo Ježiš spochybňoval učenie vtedajších popredných židov. Dozvieme sa, ako vznikali zákony Mišna, Gemara a následne Talmud. Pretože práve zákony Mišny boli hlavným terčom Ježišovej kritiky vtedajšieho židovstva.

... zákony Mišny boli hlavným terčom Ježišovej kritiky vtedajšieho židovstva.

„Pán Ježiš zniesol tri druhy znevažovania. Podľa židovského práva mali byť všetky tri porušenia práva potrestané. Niektorí Ho bili päsťami; to mohlo byť potrestané peňažne štyrmi denármi, čo zodpovedalo štvordňovému zárobku. Horšie a veľmi urážlivé bolo niekoho udrieť otvorenou dlaňou, čo sa mohlo trestať pokutou 200 denárov, ktorá sa rovnala mzde za dvesto dní. Ale musel pretrpieť ešte horšiu a väčšiu urážku, a to že niektorí Mu pľuli do tváre. Opľuvanie trestali Židia pokutou okolo 400 denárov. Bolo to viac ako ročná mzda. Ale nikto z previnilcov nebol potrestaný.“

Ježiš nebol rebelom preto, lebo mu bolo jedno, čo si kto myslí a išiel si bez rešpektu za svojím cieľom, ako by sa slovníkom dneška dalo povedať. Bol rebel, pretože nasadzoval vlastný krk v mene pravdy, z očí do očí ľuďom, ktorí sa ho otvorene snažili zbaviť.

Až ho to priviedlo na kríž. Ale to už je mystérium na inú tému a pre iné knihy. Kríž bol jeho osudom. Kríž je to, prečo prišiel na svet. Aspoň tak to hovoril. Paradoxne, kríž je to, čo nás má oslobodiť a vyviesť z temnôt, nie veľmi sa líšiacich od tých temnôt, ktoré sužovali mysle vtedajších farizejov. Prečítajte si túto knihu. Jeho život a smrť prestanú pre vás byť iba alegóriou na čiernobiele súboje dobra proti zlu. Stanú sa niečím reálnym a prítomným. A vtedy sa konečne stanú aj skutočne inšpiratívnymi.

Ďaľšie informácie

  • Meno autora: Dr. Arnold G. Fruchtenbaum
  • Národnosť: nemecká
  • Knihu vydalo: MSEJK
  • Počet strán: 146
  • Dátum vydania: piatok, 01 január 2010
  • Žáner: filozofia
Čítané 1160 krát
Viac z tejto kategórie: « V čo verí ten, kto neverí? Cesta »

Napíšte komentár


A teraz musíme zistiť, či nie ste robot, spam, scam atď. Na pokračovanie doplňte puzzle. Váš citaj.to team.