štvrtok, 17 december 2015 14:00

Bdelosť

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Indický jezuitský kňaz Anthony de Mello patrí medzi najvýraznejších autorov duchovnej motivačnej literatúry, spájajúcej západné kresťanstvo s jedinečnými posolstvami východných filozofií. Jeho univerzálne vnímanie božského princípu nespadá do obmedzeného rámca náboženských dogiem, preto bol zo strany cirkevných hodnostárov často odsudzovaný a nepochopený. 

Zpera Anthonyho de Mella vzišlo niekoľko vynikajúcich kníh so spirituálnou tematikou, ktoré čitateľovi na jeho duchovnej ceste odovzdajú množstvo podnetných informácií. Jednou z nich je aj Bdelosť – dielo disponujúce ústrednou myšlienkou, že ľudský život má zmysel iba vtedy, ak ho človek prežije vedome, ak sa odpúta od zaužívaných, zastaraných noriem, vzorcov a šablón, ktoré mu do podvedomia kóduje daná spoločnosť, kultúra alebo náboženstvo. De Mello kladie dôraz na jedinú objektívnu skutočnosť – neustále však zastieranú ilúziami, očakávaniami a programami, ktoré v sebe máme od detstva zakotvené.

Ľudský život má zmysel iba vtedy, ak ho človek prežije vedome

Prečo trpíte depresiami a rôznymi úzkosťami? Pretože sa s nimi identifikujete. Hovoríte: ,Mám depresiu´ alebo: ,Som v depresii.´ Ale tak to nie je. Ak chcete byť presní, dalo by sa povedať: ,Práve prežívam skúsenosť depresie.´ Je to iba akási hra vo vašej mysli, druh ilúzie. Sami seba ste presvedčili, že depresia alebo úzkosť je vašou súčasťou, že radosť alebo vzrušenie, ktoré prežívate, je vašou súčasťou."

Naším subjektívnym vnímaním sveta, plným mylných predstáv a očakávaní, vonkajšiu realitu deformujeme – kryštalizujeme si ju na svoj vlastný obraz. Kniha je nasýtená myšlienkami, novými osviežujúcimi pohľadmi na lásku, šťastie, Boha či vedomé prežívanie seba samého. V knihe okrem duchovného, filozofického podtónu rezonujú aj poznatky zo psychológie, čo jej dodáva širší myšlienkový rozmer. Jednotlivé riadky sú okorenené krátkymi poučnými príbehmi, podobenstvami a anekdotami. Každá kapitola čitateľa podnecuje k tomu, aby pozdvihol svoje vedomie, rozširuje mu duchovné horizonty. Pasáže, v ktorých de Mello hovorí o tom, ako do iných ľudí projektujeme naše vlastné predstavy a ideály, ako bytostne vyžadujeme, aby nás iní urobili šťastnými namiesto toho, aby sme šťastie prežívali tu a teraz, sú priam odzbrojujúce, desivo pravdivé.

Autor sa inšpiroval filozofiou zen-budhizmu

Autor sa do značnej miery inšpiroval zen-budhizmom – smerom odhaľujúcim zákonitosti ľudskej mysle a zameraného na naše pravé, božské ja. De Mello v diele do hĺbky skúma vnútornú podstatu človeka, nachádzajúceho sa v zajatí vlastného ega, negatívnych pocitov voči druhým alebo sebaklamu. Vyjavuje na povrch nadčasové myšlienky, príznačné pre východné filozofické kultúry, no zároveň ich zasadzuje aj do kontextu kresťanstva. V európskom prostredí sa tieto východné filozofie, prinášajúce rýdzo svieži, nekonvenčný pohľad na duchovné otázky, udomácňujú už niekoľko desiatkov rokov. V súvislosti s narastajúcou antipatiou voči skostnateným katolíckym doktrínam fascinujú čoraz viac čitateľov, túžiacich prežiť vedomý, naplnený život a oslobodiť svoje ja od naučených programov, skúseností alebo predstáv.

Ak sa chcete zobudiť, je nesmierne dôležité, aby ste sa venovali tomu, čo nazývam sebapozorovaním. Buďte si vedomí toho, čo hovoríte, buďte si vedomí toho, čo robíte, buďte si vedomí toho, čo si myslíte, a buďte si vedomí toho, ako sa cítite a ako sa správate. Buďte si dobre vedomí toho, odkiaľ pochádzajú motívy vášho správania, aké sú vaše pohnútky. Nevedomý život nestojí za to žiť."

De Mellovi býva adresovaná výčitka, že predostiera „intuíciu Boha bez tvaru a obrazu“. Jeho definícia Boha však dokonale predstihuje jednotlivé náboženstvá. Zatiaľ čo mnohé z nich sa Boha snažia vizualizovať, vtesnať ho do vymedzenej charakteristiky a prisudzovať mu ľudské vlastnosti, de Mello sa k niečomu takému neznižuje. Jeho chápanie božskej podstaty je jedinečné, univerzálne, neobmedzené. Pretože ako uvádza: „Posledná prekážka, aby ste videli Boha, je vaša predstava o tom, čo Boh je.“ Koreňom problému niektorých náboženstiev je napríklad mylný názor, že v jeho „mene“ máme právo viesť nezmyselné náboženské vojny.  

Kniha prináša unikátne odpovede na duchovno, lásku, vedomie, medziľudské vzťahy 

Šťastie je náš prirodzený stav. Šťastie je prirodzený stav malých detí, ktorým patrí kráľovstvo nebeské, až kým nenasiaknu stupídnosťou našej spoločnosti a kultúry. No prečo šťastie neprežívate? Pretože sa musíte niečoho zbaviť. Život je ľahký, život je radostný. Ťažký je iba s vašimi ilúziami, s vašimi ambíciami, s vašou lačnosťou a nenásytnosťou."

Kniha Bdelosť je myšlienkovo fascinujúca a plnohodnotná, prinášajúca unikátne odpovede na duchovno, lásku, vedomie, medziľudské vzťahy. Krátke duchaplné príbehy a anekdoty jej dodávajú čaro beletrie, zároveň je však písaná ľahkým dynamickým štýlom – autor sa vyhýba komplikovanej štylizácii myšlienok. Kniha osloví každého, kto hľadá svoju duchovnú cestu, túži po bdelom prežívaní seba samého aj vonkajších udalostí. 

Ďaľšie informácie

  • Meno autora: Anthony de Mello
  • Národnosť: indická
  • Knihu vydalo: Eugenika
  • Počet strán: 192
  • Dátum vydania: utorok, 01 január 2008
  • Žáner: filozofia
  • Poznámka: Niektoré de Mellove názory boli odsúdené Kongregáciou pre náuku viery
Čítané 3121 krát

Napíšte komentár