Naša závisť trvá vždy dlhšie ako šťastie tých, ktorým závidíme. Niektorí ľudia sú šťastní, aj keď nemajú takmer nič. Iní nebudú šťastní ani vtedy, keď budú vlastniť všetko. Závisť je čisté zlo. A čisté zlo je v tomto príbehu Devina. Jediné, po čom túži, je peklo na Zemi a nezastaví sa pred ničím.

Zverejnené v Fantasy a Sci-fi

Nič nemá žiadostivosť radšej ako to, čo nie je dovolené. Démon - Devina veľmi túži po Jimovi. A keďže ho nemôže mať, poriadne mu okorení posmrtný život. Anjel Jim musí za každú cenu zachrániť ďalšiu dušu. Na päty mu však dýcha bezcharakterná mrcha. Podarí sa mu to?

Zverejnené v Fantasy a Sci-fi

V živote má každý človek svoju teóriu o existencii neba a pekla. Je možné, že za našimi nesprávnymi rozhodnutiami nestojíme iba my? Je možné, že nám niekto našepkáva, aby sme zhrešili? Je možné, že k dobrým skutkom nám pomáhajú anjeli?

Zverejnené v Fantasy a Sci-fi