„Dievča si vzdychlo. Na chvíľu zmĺklo, akoby o tom uvažovalo, no v skutočnosti si uvedomovalo svoju bezmocnosť. Laco nikdy nepochopí, že ju nič také netrápi a nad ničím nepremýšľa. Je iba stroj, od ktorého sa vyžaduje, aby sa pustil do práce, keď sa mu rozkáže. Pracuje podľa príkazov, ako každý iný, len ona používa pri tom vlastné telo.“

Zverejnené v Romantické