Vytlačiť túto stránku
štvrtok, 19 február 2015 12:40

Na veky vekov

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Storočná vojna medzi Anglickom a Francúzskom, ničivý mor, celý feudálny svet podriadený cirkevným doktrínam a moci šľachty, hon na čarodejnice – do tohto temného obdobia stredoveku je zasadené vynikajúce historicko-romantické dielo z pera Kena Folletta, ktoré ma očarilo na plnej čiare.

Román Na veky vekov je určený všetkým milovníkom autentického vyobrazenia dobových historických udalostí, ktoré menili chod dejín. Ak ste sa ešte neoboznámili s majstrovským rozprávačským štýlom autora, treba podotknúť, že nejde o žiadnu ťažkopádnu lekciu z dejepisu s hromadou nezaujímavých faktov. Na veky vekov predstavuje hĺbkový náhľad do vymedzeného obdobia z perspektívy jednotlivých postáv, z ktorých každá je daným spoločenským zriadením bytostne ovplyvnená.

Úžasne zachytená atmosféra náboženského stredoveku...

Už Follettov predchádzajúci historický román Piliere zeme (Na veky vekov naň voľne nadväzuje) sa dočkal mimoriadneho ohlasu, a to najmä vďaka bohatej obsahovej štruktúre, prekypujúcej napätím, intrigami, množstvom postáv a zachytením kľúčovej etapy dejín z pohľadu viacerých vrstiev vtedajšej spoločnosti. Aj dielo Na veky vekov vás vráti o pár stoviek rokov do minulosti, konkrétne do roku 1327 a oboznámite sa s pestrou paletou postáv – mníchmi, tesármi, liečiteľmi, sedliakmi, rytiermi a grófmi, vrahmi či milencami, sebcami a obmedzencami alebo mysliteľmi a géniami.

„,Chcem zistiť, či jestvuje spôsob, ako by si mohol predsa len dediť.´ ,Ako?´ ,To neviem. Ale Ralph tú zem ešte nikomu nepridelil, takže nádej stále žije. A ty si ju zaslúžiš – hrdlačil si na nej a vytrpel si si pritom svoje.´ ,Čo chceš urobiť?´ ,Zájdem za mojím bratom Philemonom. V týchto veciach sa vyzná lepšie ako ja. Bude vedieť, čo musíme urobiť.´ Wulfric na ňu upieral akýsi zvláštny pohľad. ,Čo je?´ spýtala sa. ,Ty ma naozaj miluješ, však?´ odpovedal jej otázkou. Plná šťastia sa usmiala a odpovedala: ,Pomilujme sa ešte raz, dobre?´“

Historické pozadie románu čitateľovi odkrýva zaujímavú epochu európskych dejín – spomínaná storočná vojna medzi Francúzskom a Anglickom a s tým súvisiace zmeny v ekonomickej a sociálnej štruktúre obyvateľstva či zdrvujúci mor, ktorý v pravidelných intenciách od začiatku 14. storočia zdecimoval milióny ľudských životov. A predovšetkým úžasne zachytená atmosféra náboženského stredoveku a ostrý kontrast medzi upätými konvenciami a novátorstvom, poverčivosťou a zdravým úsudkom, ľudskou obmedzenosťou a duchaplnosťou. Kniha sa právom zaradila medzi najúspešnejšie svetové bestsellery.

Dej sa odohráva za vlády Eduarda III. a zobrazuje udalosti okolo násilného zosadenia jeho otca Eduarda II. z trónu, na ktorom sa podieľala jeho manželka kráľovná Izabela a jej milenec Roger Mortimer. Tento vedľajší motív sa celý čas nejasne vznáša nad celým dielom a ovplyvňuje existenciu jednotlivých postáv. To, že v stredoveku všetko podliehalo náboženským dogmám a akýkoľvek pokus o priekopníctvo bol okamžite potlačený, autor znázorňuje na konkrétnych hrdinoch. Najmä vďaka tomu si čitateľ vytvorí veľmi jasnú predstavu o svete, v ktorom sa kládol dôraz na ortodoxné myslenie. Čo na druhej strane vyznieva dosť pokrytecky, keďže samotní vysokí hodnostári, zdôrazňujúci princípy čnosti, podliehali materialistickým a sexuálnym radovánkam.

V stredoveku všetko podliehalo náboženským dogmám a akýkoľvek pokus o priekopníctvo bol okamžite potlačený.

Táto situácia degraduje hlavnú hrdinku Caris, ktorá odmalička disponuje bystrým úsudkom a spochybňuje cirkevné pravidlá. Iróniou je, že aj keď nepriamo útočí na cirkev, vo svojej podstate je obetavá a jej jediným snom je liečiť ľudí. To však v stredoveku mohli iba mníšky, a tak je Caris neustále stavaná do nerozhodnej pozície, či zasvätiť svoj život kláštoru a liečeniu ľudí, alebo sa vydať za Merthina, muža svojho života.

„Prvý prehovoril opát Godwyn. ,Mor na nás zoslal Boh, aby nás potrestal za naše hriechy. Svet je zlý. Všade vládne kacírstvo, nemravnosť a neúctivosť. Muži spochybňujú autority, ženy predávajú vlastné telá, deti neposlúchajú rodičov. Boh sa rozhneval a jeho hnev naháňa strach. Nepokúšajte sa utiecť pred jeho spravodlivosťou! Nájde si vás, nech sa schováte kamkoľvek.´ ,Čo máme teda robiť?´ ,Ak chcete prežiť, navštevujte chrám Boží, vyznávajte sa z hriechov, modlite sa a veďte lepší život.´ Caris vedela, že nemá význam pustiť sa s ním do hádky, napriek tomu však povedala: ,Hladujúci by mal chodiť do kostola, ale mal by aj jesť.´“

Zamotaný príbeh plný vášne, zrád, nenávisti, osudových lások...

Nielen náboženstvo, ale aj feudálne zriadenie hrá v románe veľkú rolu. Follett na postavách sedliakov – vášnivej Gwendy a poctivého Wulfrica (ale aj na mnohých ďalších) vykresľuje vykorisťovanie a zdieranie vládnou mocou – šľachtou. Zlomyseľné a kruté postavy ako opát Godwyn a rytier Ralph zanechávajú v čitateľovi trpkú príchuť a rozčarovanie. Tieto konkrétne postavy, ktoré sú v deji kľúčové, majú presnú osobnostnú charakteristiku, Follett ich psychologicky nerozvíja a v dôsledku toho neprechádzajú duševnou premenou. Postavy sú buď dobré, alebo zlé, vnútorne silné alebo morálne prehnité a len odzrkadľujú spoločenskú situáciu. Toto je snáď jediný nedostatok, ktorý by čitateľ mohol románu vytknúť. Pokiaľ ide o dĺžku (áno, kniha má až 1000 strán), určite sa nenechajte odradiť. Je naozaj málo autorov, ktorí dokážu napísať také obsiahle, no zároveň dejovo hutné a myšlienkovo komplexné dielo.

Fascinujúca história, dobre napísané postavy a pútavý zamotaný príbeh plný vášne, zrád, nenávisti, osudových lások, romantiky a k tomu autenticky vykreslená atmosféra stredoveku – to sú ingrediencie, ktorým nikdy neodolám. Už teraz sa nemôžem dočkať, kedy sa mi dostane do rúk Follettova trilógia Storočie...

WorldWithoutEnd 510128883JZdgjUEh8F3dvJtFWBrLu7Pavg3TwYHNEOCTbKk NIjhd1uBhP7WWuU4djtCpln3LMAPC2n8k5kOmq0m2g

Ďaľšie informácie

  • Meno autora: Ken Follett
  • Národnosť: britská
  • Knihu vydalo: Tatran
  • Počet strán: 1022
  • Dátum vydania: sobota, 01 január 2011
  • Žáner: historický
  • Poznámka: Podľa motívov knihy bol nakrútený 8-dielny seriál, ktorý je však dejovo značne zredukovaný.
Čítané 2303 krát