Texaskou prériou sa už desaťročia nesie jeden príbeh. Pevne spätý s dobou, kedy sa po zelených pláňach preháňali lovci mustangov, plantážnici, obchodníci i otroci. A tí by vedeli rozpovedať historku o záhadnom jazdcovi, cválajúcom prériou šialeným galopom a s výzorom naháňajúcim hrôzu – o Jazdcovi bez hlavy.

Zverejnené v Dobrodružné