štvrtok, 18 december 2014 11:54

Cesta za šťastím

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Exotika, domorodé kmene a kolonializmus. To sú piliere, na ktorých je postavený dej skvelej dobrodružno-romantickej série Vysnívaná krajina.

Kniha Cesta za šťastím je zasadená do exotického prostredia Nového Zélandu. Autorka sa nám prostredníctvom svojho diela rozhodla opísať ťažkú dobu devätnásteho storočia, dobu osídľovania tejto krásnej divokej krajiny.

Lipnutie na tradíciách a neochota sa prispôsobiť novým podmienkam rezonuje hlavne u mužských protagonistov.

V prvej, úvodnej časti s názvom Čas ohnivých kvetov nás Sarah Larková zoznamuje s niekoľkými nemeckými rodinami, ktoré sa rozhodli kvôli vidine vlastníctva úrodnej pôdy emigrovať na Nový Zéland. Na svojej ceste za vzdialeným snom musia zdolávať niekoľko náročných prekážok, no ako sami po čase zisťujú, najväčšou prekážkou na ceste za úspechom sú si oni sami. Lipnutie na tradíciách a neochota sa prispôsobiť novým podmienkam rezonuje hlavne u mužských protagonistov. Tým vyhovuje tradičné patriarchálne usporiadanie rodiny a nemienia opustiť zaužívané zvyky, v ktorých žena nemá právo rozhodovať o ničom inom, len čo bude v daný deň variť na večeru. Napriek tomu však v knihe Cesta za šťastím majú hlavné slovo ženské hrdinky Cat a Ida.

Ida pochádza z nemeckej prisťahovaleckej rodiny a je obeťou zlých rozhodnutí svojho otca. Celý život bola vychovávaná v silnom kresťanskom prostredí, kde ale viera nebola prejavom lásky, no bola využívaná ako prostriedok zastrašovania. Preto sa Ida zo strachu z Boha rozhodla rešpektovať všetky otcove rozhodnutia. Vydala sa za muža, ktorého jej otec vybral a v tichosti znášala smutné manželstvo s krutým tyranom. Pretože otec a Boh tak rozhodli.

Vydala sa za muža, ktorého jej vybral otec.

Druhou hlavnou hrdinkou príbehu je Cat, ktorá sa narodila na Novom Zélande slabomyseľnej prostitútke. Cat bola od narodenia bojovníčka a aj keď nemala formálne vzdelanie, dokázala používať hlavu a obratne vrhala nožom. Podstatnú časť svojej puberty strávila v kmeni domorodcov a všetky životom nadobudnuté skúsenosti šikovne využívala.

Kniha Cesta za šťastím je teda cestou už dospelej Idy a Cat za svojím veľmi vzdialeným snom.

„Ida bola od bolesti a od strachu už takmer nepríčetná, a urobila to, na čo ako dieťa pri matkinom smrteľnom lôžku nenašla odvahu – prekliala Boha!“

Dilógia Vysnívaná krajina sa vyznačuje svojou pútavosťou a svižným plynutím deja. Žiadna časť či kapitola v knihách nie je nadbytočná a ani nudná. Sarah Larková veľmi výstižne, no stručne dokázala opísať krásy Nového Zélandu tak, aby si čitateľ ľahko vytvoril v mysli obrázok vzdialených exotických končín. Pútavo taktiež popísala niektoré zvyklosti domorodých kmeňov Maorov a keďže autorka vychádzala z historických udalostí, čitateľ sa mohol aj čo-to dozvedieť o histórii Nového Zélandu.

„Privítali sme vás so všetkými poctami, ako sa patrí. Stali ste sa súčasťou nášho kmeňa. A teraz sa tu zhovárame o peniazoch a akýchsi právach a o porušovaní tradícií. Viem, sú to nové časy. Ale kde sa to skončí?“

Sarah Larková taktiež prináša zaujímavý pohľad na skostnatené zvyky starých nemeckých luteránov, ktorí miestami viac pripomínajú tvrdohlavý dobytok ako nemeckú inteligenciu. Ida, ktorá je obeťou tradicionalizmu, celú situáciu skvele dokresľuje svojím vnútorným bojom a prechodom od slepej viery k vlastnému názoru na to, čo je dobré a čo zlé.

pripomínajú tvrdohlavý dobytok

Autorka nám vo svojich dvoch knihách predstavuje veľký počet vedľajších postáv, a tým celému príbehu vdýchla život a sviežosť. Pomocou týchto postáv dosahuje v druhom diele aj niekoľko dejových zvratov a zápletiek, ktoré pôsobia prirodzene a nie ako umelé naťahovanie deja. Na škodu však je, že väčšina Larkovej postáv sa nevyvíja a pokiaľ je na začiatku niekto kladný hrdina, tak ním ostane po celú dobu. Občas mi postavy svojím nemenným charakterom a predvídateľnosťou pripomínali hercov z kultového seriálu Beverly Hills.

Napriek tomuto drobnému nedostatku je Cesta za šťastím svižné čítanie a ak túžite zbaliť kufre a vydať sa aspoň na krátku chvíľu na cestu za exotikou, tak určite, ako jeden z najlacnejších variantov, odporúčam začítať sa práve do tejto knihy.

2014-12-18 1251512014-12-18 1251192014-12-18 124740

Ďaľšie informácie

  • Meno autora: Sarah Larková
  • Národnosť: nemecká
  • Knihu vydalo: Ikar
  • Počet strán: 400
  • Dátum vydania: streda, 01 január 2014
  • Žáner: dobrodružné
Čítané 2330 krát

Napíšte komentár