Nahlásiť komentár

Smiem sa opýtať autorky, čo myslím pod slovným spojením "vonkajšia charakteristika postáv"?