Zmysel života nás niekedy oň dokáže aj pripraviť. Túžba za naplnením cieľa, za užitočnosťou svetu a potrebou lásky dokáže byť šialená. Rovnako tak ako sám človek.

Zverejnené v Biografie

Aj malé knihy vedia v záplave miliónov ďalších na prvý pohľad upútať. Obálka lesknúca sa jemnou ružovou perleťou a veľký čínsky znak, o význame ktorého sa dozvieme až úplne na konci, taká je vonkajšia tvár Dažďa slivkových kvetov.

Zverejnené v Romantické

Počuli ste tú novinku? Malý princ sa vraj opäť vrátil na Zem!

Zverejnené v Filozofia

Opäť ďalšia kniha, ktorá nám dokazuje, že len poslušne nasledujeme tých, ktorí sú nad nami. Že potravinársky a farmaceutický priemysel si s nami robí, čo chce a teší sa z peniažkov, ktoré im vďaka nám pribúdajú. Chceme byť aj naďalej neznalí? Chceme veriť tomu, čo nám rozprávajú iní?

Zverejnené v Filozofia

Ak by ste boli anjelom a Boh by vám povedal, že máte nájsť minimálne jedného šťastného človeka, inak zničí svet, čo by ste urobili?

Zverejnené v Filozofia

„Čo je to bohatstvo? Prečo niektorí ľudia majú hmotné statky, a iní nie? Prečo sú hmotné statky rozdelené nerovnomerne? Aké sú hlavné rozdiely medzi chudobnými a bohatými? Čo sú vlastne peniaze a prečo sú potrebné? Prečo aj bohatí plačú?“

Zverejnené v Filozofia

Dá sa ukryť hlboká myšlienka do útlej knižky? Dá. Muž, ktorý sadil stromy, vás o tom presvedčí v každom riadku.

Zverejnené v Filozofia

Náš život je krehký a jediným jeho ochrancom sme my. Nik sa nezaujíma o nás, tak ako sa my nezaujímame o iných. V krajnej situácii utiekame buď sami k sebe, prípadne k Bohu. Niekedy však Boh ostáva v tichosti a my sme bezradní.

Zverejnené v Biografie

Vypočuť prosby vlastného tela, vrátiť sa k radám, ktoré nám odjakživa podsúva príroda, zabudnúť na zaužívané škodlivé zvyky... Dajte svojmu zdraviu a životu zelenú!

Zverejnené v Filozofia

„Stúpal k oblohe, šťastný a slobodný, farebný bod na pozadí mrakov a potom sa pripojil k čakajúcemu kŕdľu. Na okamih boli vtáky zmätené. Pomaľovaný vták lietal z jedného konca kŕdľa na druhý a márne sa pokúšal presvedčiť svojich druhov, že je jedným z nich.“

Zverejnené v Biografie
Strana 17 z 26