Bockris: "Počul si o tom chlapíkovi, ktorý dostal na víkend priepustku z blázinca, išiel rovno domov a zabil vlastnú ženu? Tvrdil, že tým vykonal Božiu spravodlivosť." Burroughs: "Čo všetko sa nezvalí na Božiu spravodlivosť. Som presvedčený, že Boh existuje. A je to idiot."

Zverejnené v Biografie

Prichádzate do stretu s veľmi dobrým a podrobným životopisom Timothy Learyho, v ktorom sú popísané ako podrobnosti z jeho výskumov, tak celý jeho život od úplného počiatku až do konca. Veta: Osobní a kultúrni dějepis jedné epochy, ktorá sa nachádza na obálke knihy, dokonale vystihuje jej podstatu.

Zverejnené v Biografie

Burroughs je autor, ktorého mnohí označujú za najvýznamnejšieho spisovateľa vôbec. Kniha Neviditeľný muž je rozborom jeho života a diela z pohľadu človeka, s ktorým sa poznal vyše 30 rokov.

Zverejnené v Biografie