Všetky ženy túžia po láske. Ale aj po obdive a uznaní. A všetky ženy si lásku, obdiv a uznanie zaslúžia. Bez ohľadu na ich vek či hmotnosť. Svoje o tom vedia aj hlavné hrdinky príbehu o hľadaní cesty k mužom a ich srdciam.

Zverejnené v Fortuna Libri

Nielen doma, ale aj v práci platí, že pohádať sa vie každý hlupák.

Zverejnené v Fortuna Libri

Vie pomôcť všetkým naokolo, len sebe často nie. Uznávaná psychologička a terapeutka rozpráva príbehy zo života, ktoré boli inšpirované skutočnosťou.

Zverejnené v Romantické

Rodičia a deti. Okrem lásky, ktorá s týmto vzťahom priamo súvisí, je to cit, ktorý sa dotýka každého z nás. Všetci sme deti svojich rodičov a mnohí máme rodiny, ktoré nadovšetko milujeme. A tak isto vieme, že ako iné vzťahy, tak aj vzťahy rodičov a detí sú zložité a nie vždy všetko vychádza, ako si predstavujeme.

Zverejnené v Fortuna Libri

Každé zariadenie má svoj návod, potrebuje pravidelnú údržbu a citlivý prístup. Láska takým pomyselným zariadením je.

Zverejnené v Fortuna Libri