Dieťa by malo rodinu spojiť, no keď ho mať nemôžete, dokáže rozbiť aj stabilný vzťah dvoch milujúcich sa ľudí.

Zverejnené v Romantické

Koľkí z nás si už niekedy v živote priali vrátiť sa v čase o niekoľko rokov dozadu? Agnes, hlavnej hrdinke, sa to v istom zmysle podarilo. No nie je to pre ňu práve najpríjemnejší pocit.

Zverejnené v Romantické