nedeľa, 26 júl 2020 07:10

Živena

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Spolok slovenských žien nazvaný podľa slovanskej bohyne Živy, Živena, vznikol v roku 1869. Má teda už viac ako 150 rokov a je zaujímavé, že bolo obdobie, kedy fungoval ako jeden jediný na Slovensku.

Rovnomenná kniha Živena vznikla v roku 2019 a je prvou ucelenou publikáciou mapujúcou vznik, trvanie a činnosti tohto spolku. Na jej tvorbe sa podieľalo niekoľko autorov a ja môžem za seba povedať, že to bolo veľmi pútavé čítanie plné zaujímavých informácií, ktoré navyše nie sú čitateľom podávané suchopárnou formou.

Živena = najstarší ženský spolok na Slovensku

Obavy, či je táto aj vizuálne pekná kniha čitateľnou, preto nie sú na mieste. Je prehľadne rozdelená do viacerých kapitol, každá sa venuje trochu inej časti, takže sa z nich dozviete, ako spolok vznikol, ako fungoval v jednotlivých politických režimoch, či aké boli jeho aktivity v sociálnej a zdravotnej oblasti.

„Živena tak mala slúžiť na výchovu a premenu dievčat v uvedomelé národovkyne vo viere, že ony budú potom v takomto duchu vychovávať svoje deti. Deklarované celkové duchovné povznesenie žien , ich vzdelanie a pôsobenie osvety, tak ako bolo vyjadrené v stanovách, vlastne nedefinovalo ako prioritu národnej komunity rozvoj ženského hnutia, ale rozvoj národného hnutia, k čomu mali byť ženy prizvané.“

Rozvoj nacionalizmu v 19.storočí spôsobil, že sa pre väčšinu národných elít mať vlastný národný ženský spolok stalo nielen módnou záležitosťou, ale aj praktickou potrebou. Živena tak patrí k najstarším európskym ženským spolkom vôbec. Jeho zakladajúce zhromaždenie sa uskutočnilo 4.augusta 1869.

Od emancipácie sa sprvu dištancovali, ženy a dievčatá chceli najmä vzdelávať.

Hlavným cieľom spolku bolo vzdelávanie žien a dievčat. Od emancipácie sa dištancovali, považovali ju div nie za diablovo semeno, ženy a dievčatá mali byť síce vzdelané (vzdelanejšie), ale ich hlavnou životnou úlohou malo byť aj naďalej stáť po boku manžela, viesť mu domácnosť a rodiť deti. Robili by toto, a popri tom by s nimi manžel mohol aj diskutovať a konverzovať.

Trochu to zľahčujem, nemali to v začiatkoch jednoduché, muži síce spolok chceli a jeho vznik podporovali, mal však byť pod ich dohľadom, čo sa prejavovalo aj v tom, že v ňom obsadili najmä funkciu tajomníka, ktorý mal viac právomoci ako oficiálna predsedníčka. A tak to bolo dlhé roky.

„My nestaráme a starať sa nechceme o žiadne také emancipácie; my sľubujeme a dosiahnuť chceme skrze spolok náš duševné pozdvizenie žien a panien slovenských bez rozdielu, privedenie jich k pravej kresťansko-slovenskej osvete a vzdelanosti, aby sa staly z nich ,mravné, súce, pilné hospodyne a horlivé dcéry vlasti a národa´.“

Spolok bol navyše pod drobnohľadom rakúsko-uhorských úradov, kde sa na všetko národne orientované pozeralo ako na možný zdroj vzbury. To bol dôvod, prečo sa dlhé roky nepodarilo splniť Živeniarkam ich najväčší sen – vybudovať školu pre dievčatá. Školu pre ženy, kde by sa vyučovalo v slovenskom jazyku, úrady dovoliť nemohli, keďže práve v tom období zatvorili tri slovenské gymnáziá a aj Maticu slovenskú...

Spolok po roku 1989 obnovil svoju činnosť.

Živena vznikla v Turčianskom svätom Martine, na jeho vzniku sa podieľali najmä evanjeličky a hoci ich snahou bolo rozšíriť činnosť spolku do všetkých kútov Slovenska, nariadením vtedajšej vlády nemohli v iných mestách zakladať pobočky, čím sa rozširovanie ich činnosti stalo nesmierne náročným.

Živena si vo svojej histórii prešla všeličím. Náročným vznikom, kedy bojovala o svoje miesto na slnku, nízkym záujmom žien, hrozbou zániku, zákazom činnosti, násilným zlúčením do Zväzu slovenských žien a napokon aj zánikom. Aby po roku 1989, na popud spisovateľky Hany Zelinovej, opäť povstala.

„Hlavnou náplňou práce Živeny v prvom desaťročí po vojne bolo zakladanie dievčenských škôl a zabezpečovanie ich správy, na druhom mieste sociálno-zdravotná práca. Päťdesiat rokov nerealizovaný cieľ spolku sa podarilo uskutočniť krátko po konsolidácií pomerov v novej republike.“

S činnosťou spolku bol spojený aj časopis Živena, ktorý chcel kultivovať čitateľky prinášaním kvalitných literárnych textov, ale aj rôznymi radami do domácnosti, pri výchove detí a podobne. Rovnako sa so Živenou spája viacero významných mien: Elena Maróthy-Šoltésová, Svetozár Hurban Vajanský, už spomínaná Hana Zelinová či súčasná predsedníčka Magda Vášáryová.

Kniha Živena je krásnou publikáciou, postavenou na kvalitnom obsahu a hodnotných informáciách. Človek sa z nej veľa dozvie, o postavení žien v našej histórii, o vývoji spoločnosti z určitého neobvyklého uhla pohľadu, ale aj o tom, ako sa v súvislosti so zmenou spoločnosti menia aj ciele jedného spolku.

Ďaľšie informácie

  • Meno autora: Daniela Kodajová
  • Národnosť: slovenská
  • Knihu vydalo: Slovart
  • Počet strán: 304
  • Dátum vydania: piatok, 07 jún 2019
  • Žáner: biografie
  • ISBN: 978-80-556-4149-2
Čítané 447 krát

Napíšte komentár