sobota, 06 apríl 2013 16:05

Neviditelný muž William Seward Burroughs

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(5 hlasov)

Burroughs je autor, ktorého mnohí označujú za najvýznamnejšieho spisovateľa vôbec. Kniha Neviditeľný muž je rozborom jeho života a diela z pohľadu človeka, s ktorým sa poznal vyše 30 rokov.

V knihe sa nachádzajú rozbory väčšiny Burroughsových diel. Popisuje jeho život v Maroku, Paríži, Londýne či New Yorku, jeho vplyv na film, operu, výtvarné umenie, hudbu, literatúru, informácie o jeho drogovej závislosti, apomorfinovej liečbe, scientológii, ktorá ho ale zaujímala iba ako ideológia, o snoch a o tom, ako ho ovplyvňujú v písaní, o živote v Bunkri, o vzniku The Burroughs Corporation a dozviete sa aj, prečo je pokladaný za otca Heavy Metalu. Mnohé jeho vzťahy sú tu rozobrané dopodrobna. Napriek tomu, že bol homosexuálom, bol dvakrát ženatý a mal aj syna. Manželstvo, bohužiaľ, skončilo tragédiou. Fascinovala ho mayská kultúra, Južná a Stredná Amerika. Podnikol výpravu do juhoamerického pralesa za drogou yage. O tejto výprave napísal aj samostatnú knižku.

Burroughs je zaraďovaný, zrejme pre jeho styky, do okruhu spisovateľov Beat generation, aj keď sa jeho dielo od ich v mnohom odlišuje. V knihe sa píše o ľuďoch, ktorí ho ovplyvnili. Sú to také mená ako Allen Ginsberg, Brion Gysin, Jack Kerouac, Deton Welch a Jack Black. Okrajovo takisto Paul McCartney, Bod Dylan, Marcel Duchamp, Andy Warhol alebo Timothy Leary.

Hlavná problematika, ktorou sa Burroughs počas svojho života zaoberal, bolo ovládanie ľudí pomocou masových prostriedkov a z toho plynúca problematika slobody. Popieral väčšinu doterajších zaužívaných štruktúr a vytvoril si svoj vlastný nový náhľad na svet. Jeho dielo je často označované za prorocké, pretože veľa vecí, o ktorých písal, sa neskôr aj stalo. Bol známy tým, že svoje knihy po publikovaní ešte niekoľkokrát prepracoval. Tým pádom sa rôzne vydania určitej knihy v niektorých veciach líšia. Vždy vyprodukoval veľa strán zápiskov a tie potom upravoval do finálnej podoby knihy. Postavy sa presúvajú z jednej knihy do druhej, a tým tvoria zo všetkých jeho diel jednu veľkú knihu.

Burrougs uvádza vo svojom diele názory a teórie, ku ktorým dospel sám po početných pozorovaniach a vďaka svojmu intelektu. Mňa osobne najviac za srdce chytila kapitola Jazyk je vírus. Burroughs bol názoru, že hovorené slovo je vírusom, lenže ako vírus ho doteraz nikto neidentifikoval, len vďaka tomu, že sa mu podarilo dosiahnuť dokonalú symbiózu so svojím hostiteľom.

„...moderný človek stratil nárok na ticho. Skúste zadržať svoju subvokálnu reč. Pokúste sa dosiahnuť desať kľudných a nerušených sekúnd vnútorného ticha. Stretnete sa s rezistentným organizmom, ktorý vás núti rozprávať. Týmto organizmom je slovo. ”

Termín vírusu sa v jeho diele objavuje pomerne často.

„Myslím si, že láska je vírus. Myslím, že je to podvod zorganizovaný ženami. Nemyslím si, že sa láskou môže čokoľvek vyriešiť...Domnievam sa, že ženy sú základnou chybou a na základe tohto omylu sa rozvinul cely duálny vesmír.”

Burroughs bol známy tým, že neznášal všetko tradičné. Napríklad ženy hrajúce neustále svoju tradičnú rolu, dožadujúce sa bezpečia a istoty zo strany mužov. Po vzniku feminizmu však svoje názory trošku upravil, keď zistil, že nie všetky ženy chcú, aby sa s nimi ako so ženami zaobchádzalo. Raz povedal svojmu priateľovi Petersonovi:

„Chlapče, nechaj si odo mňa poradiť a vyhýbaj sa im. Jedy z nich úplne kvapkajú. A taktiež smrdia po rybách. Čistá pornografia.”

Jeho tvorba bola interdisciplinárna. Vynašiel nový spôsob tvorby – Strihy. Podstatným činiteľom v tvorbe pomocou strihov je moment náhody. Tuto metódu aplikoval najskôr v rámci textu, neskôr aj v magnetofónových nahrávkach, filme, fotografiách a maľbe. Po tom, ako sa začal venovať maľovaniu, si niektoré knihy aj sám ilustroval. Metóda strihov neskôr výrazne ovplyvnila tvorbu veľkého množstva autorov. Aj napriek tomu, že so po vydaní knihy Nahý Obed, ktorej titul vymyslel Kerouac, stal známym, bol introvertom a naďalej žil iba v úzkom kruhu priateľov. Aj preto má kniha taký názov aký má.

Tuto knižku odporúčam každému, kto má Burroughsovu tvorbu rád, chce sa niečo nové dozvedieť a možno pochopiť niektoré súvislosti, či už z jeho kníh, alebo kultúrneho diania minulého storočia.

Ďaľšie informácie

  • Meno autora: Barry Miles
  • Národnosť: britská
  • Knihu vydalo: Votobia
  • Počet strán: 246
  • Dátum vydania: pondelok, 01 január 1996
  • Žáner: biografia
Čítané 3464 krát
Viac z tejto kategórie: « Púštny kvet Veľká ryba »

Napíšte komentár