blog citaj.to - pre všetkých knihomolov

Denis Bango

Denis Bango

Mnohým akosi nepostačuje to, čo sa dá o Ježišovi nájsť v Biblii, a preto hľadajú rôzne spôsoby, ako urobiť jeho príbeh viac uveriteľným a možno aj racionálnejšie vysvetliteľným. Ale väčšinou, ak nie vždy, robia títo hľadači pravdy jednu zásadnú chybu – zabudnú sa poradiť so židom.

Nech si hovorí, kto chce, čo chce, nie je nič zaujímavejšie a drsnejšie než debaty o Bohu. Pri pive, pri káve, pri opekačke, na tripe... A hlavne medzi dvomi vysoko vzdelanými učencami. Najmä, ak sú obaja iného názoru.

V posledných rokoch patria Rusko a Ukrajina k témam číslo jeden. Ak sa v tejto problematike chceme vyznať, musíme načúvať ľuďom, ktorí nám o nej majú skutočne čo povedať. Na Slovensku momentálne nie je nikto kompetentnejší než Alexander Duleba, vedúci Výskumného centra Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku.

Minimálne od vzniku žurnalistiky takej, akú ju poznáme dnes, existovali médiá mainstreamové a alternatívne. Schopnosť rozoznať deliacu čiaru medzi relevantnou alternatívou a lacným politickým pamfletom sa síce zmenšuje, ale to nám nesmie brániť v tom, aby sme si rozšírili rozhľad pokiaľ možno čo najďalej za hranice súčasného status quo.

Sedíš v nervóznom kŕči schúlený v rohu, snažiac sa nájsť aspoň svetielko pravdy, aspoň kúsok hmatateľného dôkazu, šípku ukazujúcu smer von z labyrintu tisícok navzájom si protirečiacich informácií, ktoré ťa privádzajú do šialenstva. Tvoja inteligencia sa stala prekliatím a história tvojím nepriateľom. Svet sa obrátil hore nohami a lož sa stáva pravdou.

Titulná zvučka doznieva a na obrazovke sa objavuje hĺbavá, do ťažkej témy ponorená tvár hľadajúca tú najlepšiu možnú formuláciu úvodnej otázky. Začína sa Pod lampou. Takto to býva vždy. Teraz televíznu obrazovku vystrieda kniha a hosťa sám jej autor, Štefan Hríb.

Rok 1819. Sedemnásťročná Jeanne opúšťa ochranné múry kláštora a vydáva sa napospas skutočnému životu, so všetkým, čo ho robí takým neznesiteľným a pochybným.

Prezerám si názvy jednotlivých esejí tejto zbierky a vravím si, či to Eco, ako sa zvykne hovoriť, dá. A on to, samozrejme, dal.

Alexander Sergejevič Puškin – v pomyselnom panteóne jeden z najväčších bohov svetovej literatúry a jeho posledné dokončené prozaické dielo. História zmiešaná s fikciou v podaní kľúčového klasika.

Hmm... Ako len napísať recenziu na najväčší staroindický epos? Predsa len je to niečo trochu iné ako Ilias a Odysea. Jeho príbehy nie sú pre nás späté s kultúrno-historickým prostredím, nám tak dôverne známym. No nedá sa mu odolať...

Strana 1 z 2

Zaregistruj a píš