blog citaj.to - pre všetkých knihomolov

Filip Klaučo

Filip Klaučo

Sám v bludisku byrokracie, sám medzi ľudmi. Kto ma dostane von? Kto ma zachráni? Nikto... Iba šuchot papierov počuť v diaľke, zatiaľ čo sa strácam, blednem, nič, len slabý škrabot píšuceho pera riadi moje kroky... A ja idem, a padám, nespím a hľadám...

Vojna nie je rozprávka, kde zlí hynú a dobrí ľudia žijú šťastne. Vojna je strach, bolesť, všadeprítomná smrť i odcudzenie... Ale aj nádej.

Zaregistruj a píš