blog citaj.to - pre všetkých knihomolov

Oliver Meres

Oliver Meres

Rakúsov Nenapísaný román je tak trochu o všetkom a o ničom zároveň. Spájanie kapitoliek, vymýšľanie postáv, univerzita, divadlo, alkohol, normalizácia – to všetko sa v Nenapísanom románe kríži a prelína. Ako sa to Rakúsovi podarilo pomiešať tentokrát?

Beznádej. To je asi najvýstižnejšie slovo, ktoré by sa dalo so Slobodovým románom Rozum použiť. A nejde len o hocakú beznádej, je to beznádejný socík. Len ťažko by ste hľadali autentickejšie svedectvo o živote na Slovensku osemdesiatych rokov. Ak sa do tejto atmosféry chcete ponoriť, Rozum je tá správna cesta.

Strana 3 z 3

Zaregistruj a píš