blog citaj.to - pre všetkých knihomolov

Pozrite, prichádza Miláčik! Milovaný ženami, uznávaný spoločnosťou a prefíkaný natoľko, že získa, čo chce. Mať moc, slávu a všetko, po čom zatúži srdce. Kto z nás by to nechcel? Kto by sa nepotešil titulu Miláčik?

Zverejnené v Klasika

Sú časy dobré a sú časy zlé. Absolútne zovšeobecniť sa to však nedá.

Zverejnené v Klasika

Ak nepoznáte Eugena Vesnina a ani Ignáca Zelenku, treba to rýchlo napraviť. Nie je to len jeden z najznámejších a najkrajších básnikov 20. storočia, ale hlavne zaujímavý a veľmi vzdelaný človek, ktorý sa ako jeden z mála Slovákov uplatnil vo Vatikáne, dokonca ako riaditeľ jedného oddelenia apoštolskej knižnice. A to s troma doktorátmi vyštudovanými v zahraničí.

Zverejnené v Biografie

Vychutnajte si krásnu poéziu, plnú citov a skúseností, s ktorými sa chce básnik Mikuláš Kováč s nami podeliť. 26. mája sa oslavuje autorove výročie, no my si môžeme uctiť jeho pamiatku kedykoľvek, napríklad prečítaním si tejto zbierky s najznámejšími dielami jeho tvorby a s niektorými doteraz nezverejnenými básňami.

Zverejnené v Klasika

Džezový vek je fascinujúci – skvelá hudba, elegantné dámy s typickými účesmi a páni v oblekoch vždy pripravení správať sa galantne. Fitzgeraldove poviedky sú najmä o ľuďoch a o tých krásne bláznivých, smutných a veselých udalostiach, vďaka ktorým je život rozmanitý.

Zverejnené v Klasika

Ľudskosť je veľká cnosť. A vôbec nie je samozrejmá...

Zverejnené v Klasika

Kto verí, uvidí. Kto neverí, nevidí, ale pochopí a otvoria sa mu oči... Alebo ako to vyzerá, keď sa metafora stane kľúčom k celej knihe.

Zverejnené v Filozofia

Hoci je Sto rokov samoty známym dielom, nespomínam si, že by som sa o ňom učila v rámci dejín literatúry. Možno to však až taká škoda nie je. Neviem si totiž predstaviť, ako by sa obsah tejto knihy dal zhrnúť len do niekoľkých viet tak, aby zachytili podstatu diela. Možno by to napokon (minimálne v očiach tínedžerov) pôsobilo dosť nudne a odradilo ich to od reálneho prečítania si knihy. A to by už veru škoda bola.

Zverejnené v Klasika

Niekedy sa pristihnem v chvíli, keď zisťujem, že niečo, čo mi je aspoň na prvý pohľad dôverne známe, mi je v skutočnosti na míle vzdialené. Marína. Povinne sa o nej všetci učíme v školách. Hovoria nám, že je to najkrajšia ľúbostná báseň v slovenskej literatúre. A predsa, myslím si, že ohromná väčšina ľudí ju pozná v súčasnosti, ako sa hovorí, z druhej ruky.

Zverejnené v Klasika

Byť tak dospelákom. Nejedno dieťa si práve túto vetu často opakuje. No nie Malý princ. A dospelí by sa určite aspoň na jeden deň radi stali deťmi bez starostí, bez problémov. Aspoň touto malou knižkou si môžu pripomenúť celé to krásne detské vnímanie sveta, ktoré nepozná hranice fantázie.

Zverejnené v Klasika
Strana 8 z 21

Zaregistruj a píš