Editoriál: Školská knižnica

55823792 393101604837782 5789178081746878464 nKedy ste boli naposledy v školskej knižnici? Takej tej klasickej, ktorá je pravdepodobne vytvorená z nejakej bývalej triedy? Alebo si spomínate na tú, kde ste vy chodili ako žiaci? Či nechodili?

V každom meste sú učitelia, ktorých práca baví natoľko, že sú schopní a ochotní vykonávať aj nadprácu. Napríklad viesť deti k láske k čítaniu, k láske ku knihám. Čo si asi na hodinách slovenského jazyka a literatúry vyžaduje od pedagógov šikovné lavírovanie medzi tým, čo sa deti musia naučiť podľa učebných osnov a tým, čo učitelia vedia, že budú naozaj potrebovať, alebo čo im chcú vštepiť.

V jednej konkrétnej ZŠ v meste Humenné boli úžasné slovenčinárky nešťastné, že deti málo čítajú. Že ich knižnica obsahuje tituly staršie ako ony (učiteľky), pre deti málo lákavé. Finančné prostriedky na kompletnú obnovu knižničného fondu nemali, hoci prostredníctvom projektov sa im nejaké získať podarilo. A tak oslovili dve humenské milovníčky kníh, propagátorky čítanie a organizátorky literárnych večerov s prosbou o pomoc. Také niečo sa neodmieta!

Vymysleli sme projekt „Daruj knihu školskej knižnici a motivuj deti k čítaniu“, ktorý sme propagovali najmä na FB. Cieľom bolo, aby ktokoľvek, kto sa rozhodne podporiť našu myšlienku, daroval do školskej knižnice súčasnú aktuálnu knihu, o ktorej je presvedčený, že by ju deti mohli chcieť čítať. Mohla to byť úplne novučká knižka, ale mohla to byť i kniha, ktorá mala napr. 5 rokov a už ju ktosi čítal, no vie, že sa k nej nevráti a pritom ide o nepoškodené a nezničené dielo. Teda, ešte vždy to takáto kniha byť môže...

Projekt sme spustili 1. 2. 2019 a potrvá do 25. 6. 2019. No už v priebehu prvého mesiaca sme vyzbierali 100 kníh! A ďalších niekoľko desiatok priniesli školáci samotní. Zaujalo to Humenčanov, zaujalo to média, robili sme rozhovory pre noviny, rádia aj televízie s presahom mimo regiónu, a tak sa v nás usadil trvalý pocit, že to celé má nesmierny zmysel. A že veci robené s láskou a dobrou vôľou, robené preto, lebo človek chce, si v tomto vesmíre dokážu nájsť tú správnu odozvu...

P. S. Ak vás projekt zaujal a chcete vedieť koľko kníh sa nakoniec vyzbiera, klikajte na Facebook stránku: https://www.facebook.com/darujknihukniznici/