EDITORIÁL: 100 rokov

100 rokov s

Dnes je to presne sto rokov, kedy sme spolu vstúpili do jednej republiky - Republiky Česko-Slovenskej alebo Československej bez "dôležitej pomlčky". Mnohí oslavujú 28.10. iní hovoria, že nie je čo oslavovať, lebo správny dátum bol 30.10. keď sa podpísala Martinská deklarácia. Fakt je ten, že nebyť Masaryka, Beneša a Štefánika, tak dnes možno rozprávame nemecky alebo maďarsky.

Sú dni, kedy národ potrebuje svojho hrdinu, svojho vodcu, obdobie kríz, hospodárskeho poklesu, prípadne utláčania. Slovensko, napriek ekonomickému rastu, je dlhodobo v otroctve oligarchov, mafiánov a zlodejov na najvyšších miestach, ktorí sa v priamom prenose smejú občanom do tváre. Devätnáste storočie malo Štúra, 20.storočie malo Štefánika a čo 21.storočie? Hranola, Kapitána, alebo Haraktera? Kriminálna organizácia, ktorá siaha až k najvyšším radom ústavných činiteľov, pričom ľud pozerá s čipsami v ruke svoju farmu, rabuje túto krajinu už vyše 12 rokov.

"Kto na malé pomery len nadáva a nesnaží sa ich zmeniť, žije nehodný život. Obsahom môjho života musí byť úsilie o zmenu k vyššej mravnosti. Intelektuálnym zdokonaľovaním chcem uvádzať do harmónie seba so zákonmi Všehomíra." (Šfefánikove slová uverejnené v novinách Čas - z knihy Prebijem Sa! - Štefánik, muž železnej vôle od Jozefa Banáša)

Deti našich detí sa v budúcnosti budú učiť o dnešnej dobe ako o období...ničoho. A to nehovoríme iba o východe a susedovej mŕtvej mačke. V knihách dejepisu bude popisovaná doba temna, pričom Game of Thrones v ôsmej sezóne a House of Cards v piatej sezóne budú za amatérov. Tak veru, milí hodnostári, kapitáni, podplatení dekani, protekční zmatelkovia, toto  po vás zostane. Doba nášho človeka - HOMO NOSTER. Vám je to jedno, lebo už máte na Belize a v Paname 9-miestne čísla na účtoch, no vedzte, že božie mlyny melú pomaly a Leopoldov má ešte stále voľno. Jediný strach, ktorý teraz máte, sú novinári, či na vás niečo nenájdu. S kým vás spoja a kto bude ďalší. Možno vy a možno váš sused. A fakty, ktoré sa predkladajú nie sú v miliardách a stíhačkách, nie sú v nezrozumiteľných IT tendroch, ktorým nikto nerozumie, a preto súhlasí. Sú o "jednoduchých" veciach ako rigorózna práca, ukradnutie bytu, alebo najhoršieho - vraždy. Tieto banálne veci pochopí totiž aj volič s istotami alebo tvrdý nacionalista.

Máme vždy možnosť voľby. Môžeme nadávať na malé pomery, alebo ísť v najbližších komunálnych voľbách dať hlas zmeny. Lebo uctievať si predkov, ktorí nám nechali demokratickú krajinu v strednej Európe, oslavovať 100 rokov Česko-Slovenska, byť hrdí na vlastnú krajinu a slobodu, dnes nestačí. Ignorancia nás všetkých prerástla do vraždy a dohnala v marci na námestia. Je čas bubnovať a zmocniť sa svojho hlasu v demokratických voľbách (komunálnych, prezidentských aj parlamentných). O čitateľov nášho denníku sa nebojím, lebo kto číta, tak uvažuje. Poznáte nevoliča, alebo voliča populistickej strany bez budúcnosti? Poznáte ľudí, ktorí veria ešte rozprávkam o piatej avenue a o prevrate? Začnite argumentami, faktami a vysvetľovaním, osobne, cez sociálne médiá, v kultúrnom dome, vo vlaku. Toto sú naše zbrane.

AH.