EDITORIAL: 2018

32153B38 9C87 44BF 8A87 5EB0F2D6AD1C„Po celú historickú dobu, možno už od konca neolitu, boli na svete tri druhy ľudí: tí hore, tí v strede a tí dole. Ciele týchto skupín sú absolútne nezmieriteľné. Cieľom tých hore je zostať tam, kde sú. Cieľom tých v strede je vymeniť si miesto s tými hore. A cieľom tých dole, ak vôbec majú nejaký cieľ (je totiž trvalou charakteristikou tých dole, že ich priveľmi zužuje lopota, takže často nedokážu vnímať nič okrem svojho každodenného života), je zrušiť všetky rozdiely, vytvoriť spoločnosť, v ktorej si všetci ľudia budú rovní.“


A tak sa v kolobehu dejín znova a znova opakuje v hlavných črtách rovnaký boj. Celé dlhé veky sa zdá, že tí hore sú bezpečne pri moci, ale skôr či neskôr vždy nastane chvíľa, keď alebo stratia vieru v samých seba, alebo schopnosť účinne vládnuť, prípadne aj jedno, aj druhé. Vtedy ich zvrhnú tí v strede, ktorým sa podarí dostať na svoju stranu tých dole predstieraním, že bojujú za slobodu a spravodlivosť. Len čo však dosiahnu svoje ciele, tí v strede uvrhnú tých dole späť do niekdajšieho postavenia otrokov, kým sami sa stanú tými hore. Od jednej zo zostávajúcich dvoch skupín alebo od oboch sa ihneď odštiepi nová skupina tých v strede a boj sa rozhorí nanovo.“

Tento editoriál pre vás napísal George Orwell v roku 1948. Pripomína vám niečo?

Redakcia citaj.to je ZA SLUŠNÉ SLOVENSKO a ostro odsudzuje ohavný čin vraždy dvoch mladých ľudí. Sme za predčasné parlamentné voľby a za potrestanie VŠETKÝCH vinníkov.